गेरी गेरी बिरखा भाया थे पाछा कैया जावो

प्रकाश माली भजन गेरी गेरी बिरखा भाया थे पाछा कैया जावो
गायक – प्रकाश माली जी

गेरी गेरी बिरखा भाया,
थे पाछा कैया जावो,
माने साची साची बात बताओ जियो,
साची साची बात बताओ जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा,
रूनीचे रा राजा हेलो साम्भलो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा।।

अरे थेतो अजमलजी बीरा,
बांज्या कहिजो,
थेतो अजमलजी बीरा,
अजमलजी बीरा आ,
बांज्या कहिजो मारा सुगन,
खराब घणा होवे जियो,
सुगन खराब घणा होवे जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा,
रूनीचे रा राजा हेलो साम्भलो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा।।

अरे पूजारी बतावे,
कटे द्वारका रो नाथ मेतो,
दर्शन करवा आयो जियो मेतो,
दर्शन करवा आयो जियो,
घणी घणी खम्मा रे,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा,
रूनीचे रा राजा हेलो साम्भलो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा।।

अरे द्वारका रा नाथ धनी,
अरज उजारू थारे,
माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो,
माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो,
घणी घणी खम्मा रे,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा,
रूनीचे रा राजा हेलो साम्भलो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा।।

अरे मै तो मारा बापजी,
उन मूर्ति ने मारी,
गलती मारी बगसावो जियो,
गलती मारी बगसावो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा,
रूनीचे रा राजा हेलो साम्भलो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा।।

अरे बांज्यो तो केवे,
मारो मुख नही देखे,
एडा कई पाप कमाया जियो,
मेतो एडा कई पाप कमाया,
घणी घणी खम्मा रे,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा,
रूनीचे रा राजा हेलो साम्भलो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा।।

अरे भादरवा री बीज रो,
थारे आवुला मे आंगने,
आय पालनीये झूलु ,
मेतो आय पालनीये झूलु जियो,
घणी घणी खम्मा रे,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा,
रूनीचे रा राजा हेलो साम्भलो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा।।

गेरी गेरी बिरखा भाया,
थे पाछा कैया जावो,
माने साची साची बात बताओ जियो,
साची साची बात बताओ जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा,
रूनीचे रा राजा हेलो साम्भलो जियो,
खम्मा खम्मा खम्मा रे,
कंवर अजमाल रा।।

This Post Has 3 Comments

Leave a Reply