चरखा को भेद बता दे कातन वाली नार भजन लिरिक्स

चरखा को भेद बता दे,
कातन वाली नार।।

वन जायो वन उपनियो रे,
वन मै तेरो वास,
एक अचंबो मै सुणियो,
बेटी जायो बाप जी,
चरखा को भेद बता दे,
कातन वाली नार।।

देराणि घर मांडो तणियो,
जेटाणी घर ब्याव,
देवरिया रे ब्याव मेरे,
नणदूली फेरा खाय जी,
चरखा रो भेद बता दे,
कातन वाली नार।।

चरको मारो रंग रंगीलो,
पूणी लाल गुलाब,
खातण वाली नार सुंदरी,
लुल लुल कांटे तार,
चरखा रो भेद बता दे,
कातन वाली नार।।

सासू मरजियो सूसरो मरजियो,
परणीयोङो मर जाय,
मत मरजियो खाती रो बेटो,
चरको दियो बनाय जी,
चरखा रो भेद बता दे,
कातन वाली नार।।

चरको चरको सब केवे जी,
चरको लिखियो नी जाय,
चरको लिखियो दास कबीरो,
आवागमन मीट जाय,
चरखा रो भेद बता दे,
कातन वाली नार।।

चरखा को भेद बता दे,
कातन वाली नार।।

Leave a Reply