चालो भाया नागाणा रे माय नागणेची रा परचा पड रया जोर

चालो भाया नागाणा रे माय,
चालों भाया नागाणा रे माय,
नागणेची रा परचा पड रया,
जोर रा ओ राज,
माताजी रा परचा पड रया,
जोर रा ओ राज।।

क्षत्रिय वंश राठौड़ कुल री माँ,
क्षत्रिय वंश राठौड़ कुल री माँ,
नागाणा री देवी हेलो साम्भलो ए माँ,
नागाणा री देवी हेलो साम्भलो ए माँ,
आवे आवे बालक ने नर नार,
आवे आवे बालक ने नर नार,
दुखीया ने सुखीया करती,
मावडी ओ माँ,
दुखीया ने सुखीया करती,
मावडी ओ माँ।।

चामुण्डा माँ चरना माई राख,
चामुण्डा माँ चरना माई राख,
तीन लोका मे होवे आरती ओ माँ,
तीन लोका मे होवे आरती ओ माँ।।

ब्रह्मा विष्णु महेश करे गुणगान,
ब्रह्मा विष्णु महेश करे गुणगान,
बावन भेरू ने चौसठ जोगनी ए माँ,
कोई बावन भेरू ने चौसठ जोगनी ए माँ,
नागाणा री नागणेची म्हारी माँ,
नागाणा री नागणेची म्हारी माँ,
दिन दुखी रा कारज सारता ए माँ,
दिन दुखी रा कारज सारता ए माँ।।

नवरात्रि मे मेलो लागे जोर,
नवरात्रि मे मेलो लागे जोर,
सबरे भगता री लजीया राखजो ए माँ,
सबरी भगता री लजीया राखजो ए माँ,
चाढु चाढु लीलोडा नारेल,
चाढु चाढु लीलोडा नारेल,
आरतीया री वेला वेगा आवजो ए माँ,
आरतीया री वेला वेगा आवजो ए माँ।।

बाजे बाजे ढोल ने थाली थाप,
बाजे बाजे ढोल ने थाली थाप,
रमता रमता थे वेगा आवजो ए माँ,
रमता रमता थे वेगा आवजो ए माँ,
आवो म्हारी नवदुर्गा थे साथ,
आवो म्हारी नवदुर्गा थे साथ,
चामुण्डा भवानी म्हारी मावडी ओ माँ,
नागणेची भवानी म्हारी मावडी ओ माँ।।

लेवो माताजी ढाल ने तलवार,
लेवो मैया ढाल ने तलवार,
राठौड़ा री लजीया माता राखजो ए माँ,
भगता री लजीया माता राखजो ए माँ,
गावे गावे “श्याम पालीवाल” आज,
गावे गावे श्याम पालीवाल आज,
थारो सेवकीयो आयो बारने ए माँ,
थारो सेवकीयो आयो बारने ए माँ,
बाजे बाजे ढोल ने थाली आज,
बाजे बाजे ढोल ने थाली आज,
माताजी रे मन्दिर बाजे जोर रा ओ राज।।

चालो भाया नागाणा रे माय,
चालों भाया नागाणा रे माय,
नागणेची रा परचा पड रया,
जोर रा ओ राज,
माताजी रा परचा पड रया,
जोर रा ओ राज।।

Leave a Reply