जय महादेव दुदेश्वर देवा अंतरयामी करूँ थारी सेवा लिरिक्स

जय महादेव दुदेश्वर देवा,
जय महादेंव दुदेश्वर देवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा,
ओ महादेव देवा के देवा,
धोरां रतनपुरा होवे थारी सेवा,
जय महादेंव दुदेश्वर देवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा।।

कंचन थाल मे ज्योति जगावे,
कंचन थाल मे ज्योति जगावे,
घिरत री बाती घणी लहरावे,
घिरत री बाती घणी लहरावे,
रक्षा गिरीजी आरती करावे,
भोला गिरीजी थारी सेवा मे आवे,
जय महादेंव दुदेश्वर देवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा।।

नोपत नगाडा थारे अद्भुत बाजे,
नोपत नगाडा थारे अद्भुत बाजे,
ए शंख री नाद शिव प्यारी लागे,
शंख री नाद थारे प्यारी लागे,
श्याम गिरीजी देवा शंख पुरावे,
सवाई गिरीजी थारे चंवर ढोलावे,
जय महादेंव दुदेश्वर देवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा।।

लाखो लोग थारे चरन मे आवे,
लाखो लोग थारे चरन मे आवे,
मेवा मिठाई रा भोग लगावे,
मेवा मिठाई रा भोग लगावे,
सुन्दर गिरीजी थारी आरती उतारे,
राम गिरीजी थाने फूलडा चढावे,
सब भगतो के दुख हर देवे,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा,
जय महादेंव दुदेश्वर देवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा।।

पुरोहित जोरावर थारी आरती लिखावे,
पुरोहित जोरावर थारी आरती लिखावे,
‘श्याम पालीवाल’ थारी आरती गावे,
श्याम पालीवाल थारी आरती गावे,
धोरां रतनपुरा सेवा में आवे,
हर हर हर महादेवो के देवा,
दुदेश्वर महादेव करूँ थारी सेवा,
जय महादेंव दुदेश्वर देवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा।।

जय महादेव दुदेश्वर देवा,
जय महादेंव दुदेश्वर देवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा,
ओ महादेव देवा के देवा,
धोरां रतनपुरा होवे थारी सेवा,
जय महादेंव दुदेश्वर देवा,
अंतरयामी करूँ थारी सेवा।।

Leave a Reply