जागी जागी जागी माँ केसर री ज्योता जागी माँ

जागी जागी जागी माँ,
केसर री ज्योता जागी माँ,
आई माता आया रे मारे पावना,
मैया आईजी आया रे मारे पावना।।

अरे पेली जोत नारलाई जागी,
जैकल पर्वत माई माँ,
अखण्ड जोतो है थारे नाम री,
जागी जागी जागी मा,
केसर री ज्योता जागी मा,
म्हारे सु मत कर जो माँ रिसनो।।

दुजी जोत डायलाणा जागी,
हलीया रो बडलो बनायो माँ,
छाया करी रे खेतो मायने,
जागी जागी जागी मा,
केसर री ज्योता जागी मा,
म्हारे सु मत कर जो माँ रिसनो।।

तीजी जोत भैसाणा जागी,
ग्वालीया रो घमंड हटायो माँ.
भैसो रा भाटा माँ बनावीया,
जागी जागी जागी मा,
केसर री ज्योता जागी मा,
म्हारे सु मत कर जो माँ रिसनो।।

चौथी जोत सेवाज मे जागी,
मालन ने परचो दिनो माँ,
धन नहीं होवे थारे गाव में,
जागी जागी जागी मा,
केसर री ज्योता जागी मा,
म्हारे सु मत कर जो माँ रिसनो।।

पाचवी जोत बिलाडे जागी,
जाणोजी री पोल माँ,
घमीयोडा माधव ने माँ लाविया,
जागी जागी जागी मा,
केसर री ज्योता जागी मा,
म्हारे सु मत कर जो माँ रिसनो।।

अरे परदे होया आई माता,
बिलाड़ा रे माई माँ,
अरे मोजडी चुटीयो मिलीया देवरे,
जागी जागी जागी मा,
केसर री ज्योता जागी मा,
म्हारे सु मत कर जो माँ रिसनो।।

अरे गावे गावे माँ सीरवी समाज,
माँ भक्त मंडल गावे उपमा,
जागी जागी जागी मा,
केसर री ज्योता जागी माँ,
म्हारे सु मत कर जो माँ रिसनो।।

जागी जागी जागी मा,
केसर री ज्योता जागी मा,
आई माता आया रे मारे पावना,
मैया आईजी आया रे मारे पावना।।

Leave a Reply