जैसल धाडवी कथा प्रथम भाग

जैस धाडवी कथा प्रथम भाग,

अरे गोडे तो आयो म्हारे नीर,
तोलादे रानी रे वारी तोलादे रानी,
डूबन सु डरू घणो रे ए जी,
होले पकडले म्हारो हाथ रे,
जैसल राजा रे वारी,
ओ धाडेचा राजा,
कोनी डूबन दु पग री मोजडी रे जी ओ

कडीये तो आयो म्हारे नीर रे,
तोलादे रानी रे वारी तोलादे रानी,
डूबन सु डरूँ घणो रे ए जी,
अरे कियोडा पाप परखावोनी जैसल राजा रे,
वारी ओ धाडेचा राजा,
कोनी डूबन दु पग री मोजडी रे ए जी,
ओ फोडी सरवरिया वाली पाल,
तोलादे रानी रे वारी तोलादे रानी,
चुगता मोरीया ने मारीयो रे ए जी।।

छाती तो आयो म्हारे नीर रे,
तोलादे रानी रे वारी तोलादे रानी,
डूबन सु डरूँ घणो रे ए जी,
अरे कियोडा पाप परखावोनी जैसल राजा रे,
वारी ओ धाडेचा राजा,
कोनी डूबन दु पग री मोजडी रे ए जी,
अरे काटतो पीपल री मै तो डाल रे,
तोलादे रानी रे वारी ओ सती रानी,
बैठोडी गाया ने ठोकर मारीयो रे ए जी।।

गले तो आयो म्हारे नीर रे,
तोलादे रानी वारी तोलादे रानी,
डूबन सु डरूँ घणो रे ए जी,
अरे कियोडा पाप परखावोनी जैसल राजा,
वारी ओ धाडेचा राजा,
कोनी डूबन दु पग री मोजडी रे ए जी,
अरे कबूतर रो करतो मै िकार रे,
तोलादे रानी रे वारी तोलादे रानी,
सगा भान्जा ने मारीयो रे ए जी।।

कियोडा पाप परखावोनी जैसल राजारे,
वारी ओ धाडेचा राजा,
कोनी डूबन दु पग री मोजडी रे ए जी,
अरे लुट तो कुवारी मै तो जोन रे,
तोलादे रानी रे वारी तोलादे रानी,
मनरा मुकलावा मै घणा किया रे ए जी,
ओले पकडले म्हारो हाथ रे जैसल राजा रे,
वारी ओ धाडेचा राजा,
पाप काया ने वाला जडपडे रे ए जी,
अरे धीन धीन ओ तोला रानी,
धीन धीन मारी सती रानी,
आप तिरीया ने जैसल तारीयो रे ए जी।।

ए थारोडो सायबो बता ओ तोला रानी,
थारोडो सायबो बता,
इनरे सायब मे मारो मन लागो,
राम अलख धणी,
इनरे सायब मे मारो मन लागो,
राम अलख धणी।।

Leave a Reply