ठुमक ठुमक कर चालें भवानी ले हातो तलवार लिरिक्स

राजस्थानी भजन ठुमक ठुमक कर चालें भवानी ले हातो तलवार लिरिक्स
स्वर – सोनू सिसोदिया।

ठुमक ठुमक कर चालें भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा,
थारा बालकिया बुलावे,
वेगा आवजो हो माँ।।

घेर घुमेरो पेरो घाघरो,
ओढ़न दिखणी रो चीर,
भवानी मेरी जगदम्बा,
रेशम की ओ मैया फेरो कोचलि,
ए माँ ओ माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

कुलचे कोंकल फेरो भवानी,
गले नावलखियो हार,
भवानी मारी जगदम्बा,
हातो में बाजूबंद माता,
फेरलो ऐ माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

पगा में फेर भवानी,
बिजिया री झनकार,
भवानी मारी जगदम्बा,
झांझर रे झनकारे वेगा,
आवजो हो माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

लाडू छाड़ू चूरमा माँ,
लुम्बडिया नारेल,
भवानी मारी जगदम्बा,
धूपों रे मेहकारे वेगा,
आवजो हो माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

थारी माता करू चाकरी,
जनम जनम रे माय,
भवानी मारी जगदम्बा,
आरतियों री वेला,
वेगा आवजो हो माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

ठुमक ठुमक कर चालें भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा,
थारा बालकिया बुलावे,
वेगा आवजो हो माँ।।

This Post Has One Comment

Leave a Reply