तेजाजी थारी महिमा गावा जितनी थोडी रे भजन लिरिक्स

तेजाजी थारी महिमा गावा,
जितनी थोडी रे,
थारे नाम सु जाटा री,
छाती चौड़ी रे,
ए तेजाजी थारी महिमा गावां,
जितनी थोडी रे,
थारे नाम सु जाटा री,
छाती चौड़ी रे।।

अरे खरनाल्या मे आप बिराजो,
अरे खरनाल्या मे आप बिराजो,
अरे दिन दुखी रा कारज सारो,
थारे चढवाने लीलन घोडी रे,
थारे नाम सु जाटा री,
छाती चौड़ी रे।।

अरे भादवी दसम रो मेलो लागे,
भादवी दसम रो मेलो लागे,
ए दर्शन ने नर नारी आवे,
ए दर्शन ने नर नारी आवे,
थारा बोले जय जयकारा रे,
थारे नाम सु जाटा री,
छाती चौड़ी रे।।

ए धोल्या जाट री महिमा भारी,
धोल्या जाट री महिमा भारी,
जग में परचा पड रया भारी,
जग में परचा पड रया भारी,
थाने माने जुग संसारी रे,
थारे नाम सु जाटा री,
छाती चौड़ी रे।।

तेजाजी थारी महिमा गावा,
जितनी थोडी रे,
थारे नाम सु जाटा री,
छाती चौड़ी रे,
ए तेजाजी थारी महिमा गावां,
जितनी थोडी रे,
थारे नाम सु जाटा री,
छाती चौड़ी रे।।

Leave a Reply