तेरस रो मेलो आवियो मन मेरा माजीसा भजन लिरिक्स

तेरस रो मेलो आवियो मन मेरा,
गाँव जसोल नगरी माय जे ए हा,
दूरा देशा सु आवे जातरू मन मेरा,
काटे माजीसा तन रा रोग जे ए हा।।

सूरज सामी बनीयो देवरो मन मेरा,
माता भटियाणी वालो धाम जे ए हा,
लाडू चढावु थारे चूरमो म्हारी माता,
चाढु लीलोडा नारेल जे ए हा।।

जोगीदा नगरी बडी सोवनी मन मेरा,
माजीसा लियो अवतार जे ए हा,
मोर पपैया बोले सुवटा मन मेरा,
ए कोयल करे किलोर जे ए हा।।

माता भटियाणी दर्शन देवजो म्हारी माता,
आयो मै तो थारोडे दरबार जे ए हा,
अरे धिन घड़ी धिन भाग है मन मेरा,
ओ माजीसा घर आया आज जे ए हा।।

थारे भरूँ मै गज मोतिया मन मेरा,
लेवु मै भटियाणी बधाय जे ए हा,
श्याम घेवर करे विनती मन मेरा,
राखो माता चरना रे माय जे ए हा।।

तेरस रो मेलो आवियो मन मेरा,
गाँव जसोल नगरी माय जे ए हा,
दूरा देशा सु आवे जातरू मन मेरा,
काटे माजीसा तन रा रोग जे ए हा।।

Leave a Reply