थारे पैदल पैदल आवु रे रूनीचे वाला रामदेवजी भजन लिरिक्स

भगता री बाबा आस पुरावे,
गाँव रूनीचा म्हाने बुलादे,
थारे पैदल पैदल आवु रे,
रूनीचे वाला,
थारे पैदल पैदल आवु रे,
रूनीचे वाला,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
भगता री आस पुरादे,
रूनीचे वाला।।

रामदेव अवतारी बाबा,
रामदेव अवतारी बाबा,
गाँव रूनीचे सगला आवा,
मापर किरपा किजो रे,
रूनीचे वाला,
मापर किरपा किजो रे,
रूनीचे वाला,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
भगता री आस पुरादे,
रूनीचे वाला।।

सूरज सामी थारो मुखडो,
सूरज सामी थारो मुखडो,
दर्शन सु भागे म्हारो दुखडो,
दर्शन सु भागे म्हारो दुखडो,
थारा दर्शन पावु रे,
रूनीचे वाला,
बाबा रा दर्शन पावु रे,
रूनीचे वाला,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
भगता री आस पुरादे,
रूनीचे वाला।।

थारे मन्दिर री शोभा प्यारी,
थारे मन्दिर री शोभा प्यारी,
दर्शन आवे नर ओर नारी,
थारी जयजयकार सुनावा रे,
रूनीचे वाला,
थारा जयकार सुनावा रे,
रूनीचे वाला,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
भगता री आस पुरादे,
रूनीचे वाला।।

साचा मनसु जो कोई ध्यावे,
साचा मनसु जो कोई ध्यावे,
हेलो सुनने बाबो आवे,
भगता रा भाग जगावे रे,
रूनीचे वाला,
भगता रा भाग जगावे रे,
रूनीचे वाला,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
भगता री आस पुरादे,
रूनीचे वाला।।

हर्ष राजू थारा भजन बनावे,
इन्द्र शर्मा म्युज़िक बजावे,
नीलम रवि बंजारा जश गावे,
थारे दीपु आर्यन आवे रे,
रूनीचे वाला,
थारे दीपु आर्यन आवे रे,
रूनीचे वाला,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
भगता री आस पुरादे,
रूनीचे वाला।।

भगता री बाबा आस पुरावे,
गाँव रूनीचा म्हाने बुलादे,
थारे पैदल पैदल आवु रे,
रूनीचे वाला,
थारे पैदल पैदल आवु रे,
रूनीचे वाला,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
रूनीचे वाला बाबा लागो थे प्यारा,
भगता री आस पुरादे,
रूनीचे वाला।।

Leave a Reply