दाता मारा आवो आवो उलारीया नाडा रे धाम

दाता मारा आवो आवो,
उलारीया नाडा रे धाम,
ओ मारा पुरण किजो काम,
अरे भगत मनावे वेगा आवजो।।

दाता मारा मेलो लागे,
उलारीया धाम रे माय ओ,
उलारीया धाम रे माय ओ,
नवराता मे खेलन आवजो।।

अरे दाता थोरा सेवक आवे,
ए नवरातो रे माय ओ,
अरे बीज तेरस री रात ओ,
भगत मनावे वेगा आवजो।।

अरे दाता थोरी गादी लागे,
अरे बीज तेरस री रात ओ,
अरे बीज तेरस रे दिन ओ,
अरे सेवक दर्शन आविया।।

अरे दाता निवेडा होवे,
दूध पानी रा आप ओ,
दूध पानी रा आप ओ,
उलारीया नाडा रे धाम पे।।

अरे दाता घोडला खेलावो,
उलारीया नाडा धाम ओ,
झुंजार धणी रे धाम ओ,
अरे भगतो ने दर्शन देवजो।।

अरे दाता रे जगदीश जी,
भोपोजी री सुनजो विनती,
अरे दाता रे जगदीश जी,
भोपोजी री सुनजो विनती,
अरे दाता मारा राखो राखो,
भगता ऊपर मेहर,
ओ दाता भगता ऊपर मेहर,
उलारीया नाडा मे वेगा आवजो।।

अरे दाता मारा महिमा गावु,
धाम उलारीया माय ओ,
भगतो रे अरोदो आवजो,
भगतो रे अरोदो आवजो।।

दाता मारा आवो आवो,
उलारीया नाडा रे धाम,
ओ मारा पुरण किजो काम,
अरे भगत मनावे वेगा आवजो।।

Leave a Reply