नाडोल री नगरी में थारो बेसनो आशापुरी म्हारी माँ लिरिक्स

नाडोल री नगरी में थारो बेसनो,
आशापुरी म्हारी माँ,
नाड़ोल री नगरी में थारो बेसनो,
आशापुरी म्हारी माँ,
थारा टाबरिया थारा बालुडा,
जोवे थारी बाट ओ,
पधारो म्हारी माताजी।।

लाल चुनडीया वाली मावडी,
आशापुरी म्हारी माँ,
लाल चुनडीया वाली मावडी,
आशापुरी म्हारी माँ,
थाने भगत थाने सेवक,
ओडावे म्हारी माँ,
ओडो म्हारी माताजी।।

दूर देशारा आवे यात्री,
आशापुरी म्हारी माँ,
दूर देशारा आवे यात्री,
आशापुरी म्हारी माँ,
थारे निवन करे ओ नर नार,
ओ पधारो म्हारी माताजी।।

ढोल नगाडा बाजे आपरे,
आशापुरी म्हारी माँ,
ढोल नगाडा बाजे आपरे,
आशापुरी म्हारी माँ,
थारा सेवक नाचे ओ गुण गाय,
पधारो म्हारी माताजी।।

मोदरा धरती पर थारो बेसनो,
आशापुरी म्हारी माँ,
गढ़ रे गोपडी मे थारो बेसनो,
आशापुरी म्हारी माँ,
थारा भगत थारा,
जोवे थारी बाट ओ,
पधारो म्हारी माताजी।।

पुजारी दलारामजी आपरा,
मैया प्रजापति म्हारा आज,
पुजारी दलारामजी आपरा,
मैया प्रजापति म्हारा आज,
कोई गाँव गोपडी माय,
पधारो म्हारी माताजी।।

इन रे कलयुग रे मायने,
आशापुरी म्हारी माँ,
इन रे कलयुग रे मायने,
आशापुरी म्हारी माँ,
म्हाने एक आसरो आप ओ,
पधारो म्हारी माताजी।।

बोलचा आशोक जी सेवक आपरा,
आशापुरी म्हारी माँ,
देवजी प्रजापति सेवक आपरा,
आशापुरी म्हारी माँ,
कोई दलपत सिंह भाटी,
चरना माय ओ,
पधारो म्हारी माताजी।।

नाडोल री नगरी में थारो बेसनो,
आशापुरी म्हारी माँ,
नाड़ोल री नगरी में थारो बेसनो,
आशापुरी म्हारी माँ,
थारा टाबरिया थारा बालुडा,
जोवे थारी बाट ओ,
पधारो म्हारी माताजी।।

Leave a Reply