बनसा आइगी आखा तीज राजस्थानी विवाह गीत लिरिक्स

ए रे बनसा ज्येष्ठ मायने,
सावो निकल्यो,
गावु घनेरा गीत,
बनसा आइगी आखा तीज,
बनसा अइगी आखा तीज।।

ए रे बनसा पडला मे म्हारे,
चुडला लायजो,
पेरू सहेलीया रे साथ,
बनसा अइगी आखा तीज,
ए रे बनसा ज्येष्ठ मायने,
सावो निकल्यो,
गावु घनेरा गीत,
बनसा अइगी आखा तीज।।

ए रे बनसा वरिया मे म्हारे,
झरिया लायजो,
पेरू सहेलीया रे साथ,
बनसा अइगी आखा तीज,
ए रे बनसा ज्येष्ठ मायने,
सावो निकल्यो,
गावु घनेरा गीत,
बनसा अइगी आखा तीज।।

ए रे बनसा मारूति मे आइजो,
थे तो गाडियाँ लायजो बीस,
बनसा अइगी आखा तीज,
ए रे बनसा ज्येष्ठ मायने,
सावो निकल्यो,
गावु घनेरा गीत,
बनसा अइगी आखा तीज।।

ए रे बनसा चवरिया मांडी चौक में,
सहेलीया गावे गीत,
बनसा अइगी आखा तीज,
ए रे बनसा ज्येष्ठ मायने,
सावो निकल्यो,
गावु घनेरा गीत,
बनसा अइगी आखा तीज।।

ए रे बनसा बाबोसा रे लाडली,
काकोसा दीनी सीख,
बनसा अइगी आखा तीज,
ए रे बनसा ज्येष्ठ मायने,
सावो निकल्यो,
गावु घनेरा गीत,
बनसा अइगी आखा तीज।।

ए रे बनसा बांधीया काकन डोरा,
म्हारे मेहन्दी राची हाथ,
बनसा अइगी आखा तीज,
ए रे बनसा ज्येष्ठ मायने,
सावो निकल्यो,
गावु घनेरा गीत,
बनसा अइगी आखा तीज।।

ए रे बनसा ज्येष्ठ मायने,
सावो निकल्यो,
गावु घनेरा गीत,
बनसा आइगी आखा तीज,
बनसा अइगी आखा तीज।।

Leave a Reply