बाबा रो मनडो मोयो रे आ भीलनी रंगीली लिरिक्स

बाबा रो मनडो मोयो रे,
आ भीलनी रंगीली।।

गेर गुमालो पेर घागरो,
ओडन अम्बवा साडी,
गेर गुमालो पेर घागरो,
ओडन अम्बवा साडी,
शिवजी आगे नृत्य कियो जद,
शिवजी पलख उगाडी,
अरे शिवजी आगे नृत्य कियो जद,
शिवजी पलख उगाडी,
अरे भीलनी रंगीली,
अररर भीलनी रंगीली,
शिवजी रो अमली रो मनडो,
मोयो रे भीलनी रंगीली।।

अरे किनरे भील री बेटी कहिजे,
किनरे भील घर नारी,
अरे किनरे भील घर बेटी कहिजे,
किनरे भील घर नारी,
अरे केवे बाबो सुनले भीलनी,
करले प्रीत हमारी,
केवे बाबो सुनले भीलनी,
करले प्रीत हमारी,
बाबा रो शिवजी रो,
अमली रो मनडो,
मोयो रे भीलनी रंगीली।।

अरे भीमा भील री बेटी कहिजु,
शीरीया भील घर नारी,
अरे भीमा भील री बेटी कहिजु,
शीरीया भील घर नारी,
अरे भीलनी जात बिख्यारी बाबा,
मत कर प्रीत हमारी,
भीलनी जात बिख्यारी बाबा,
मत कर प्रीत हमारी,
बाबा रो शिवजी रो,
अमली रो मनडो,
मोयो रे भीलनी रंगीली।।

अरे मारे घर भवर भील है,
उडता पंछी मारे,
मारे घर में भवर भील है,
उडता पंछी मारे,
थाने मारने मने लेजावे,
थाने मारने मने लेजावे,
पथ दोनो री जावे,
थाने मारने मने लेजावे,
पथ दोनो री जावे,
बाबा रो शिवजी रो,
अमली रो मनडो,
मोयो रे भीलनी रंगीली।।

अरे मारे आगे दानव दलीया,
भील किनरे लेखे,
मारे आगे दानव दलीया,
भील किनरे लेखे,
जटा मुकुट मे थाने छुपादु,
भील कटासु देखे,
जटा मुकुट मे थाने छुपादु,
भील कटासु देखे,
बाबा रो शिवजी रो,
अमली रो मनडो,
मोयो रे भीलनी रंगीली।।

अरे पहली थारे गवर पार्वता,
दुजी सिर पर गंगा,
पहली थारे गवर पार्वता,
दुजी सिर पर गंगा,
तीजी बाबा माने लेजावो,
नितरा होसी दंगा,
तीजी बाबा माने लेजावो,
नितरा होसी दंगा,
बाबा रो शिवजी रो,
अमली रो मनडो,
मोयो रे भीलनी रंगीली।।

पार्वती ने पीहर पुगावु,
गंगा भरेली पानी जी,
तीन लोक रे तखत बिराजो,
तीन लोक रे तखत बिराजो,
थे घर रा धणीयानी,
ओ भीलनी,
करले प्रीत हमारी जी।।

अरे मोची बन ने थे माने छलीया,
मै बन गई भीलरानी जी,
अरे मोची बन ने थे माने छलीया,
मै बन गई भील रानी जी,
शिव शरने पार्वता बोले,
शिव शरने पार्वता बोले,
मै थारी गम जानी,
ओ डोकरा,
करले प्रीत हमारी जी,
करले प्रीत हमारी,
भोले बाबा करले प्रीत हमारी जी।।

बाबा रो मनडो मोयो रे,
आ भीलनी रंगीली।।

https://www.youtube.com/watch?v=Unop5v6hPC4

Leave a Reply