बीरा रे नाडोल नगरी चालो माताजी रा दर्शन करलो बेडो पार करेला

बीरा रे नाडोल नगरी चालो,
माताजी रा दर्शन करलो,
बेडो पार करेला,
माताजी रा दर्शन करलो,
बेडो पार करेला।।

बीरा रे दूर दूर सु आवे,
बीरा रे दूर दूर सु आवे,
मैया ने मैया ने शिश झुकावे,
बेडो पार करेला,
माताजी ने शिश झुकावे,
बेडो पार करेला,
बीरा रे नाडोंल नगरी चालो,
माताजी रा दर्शन करलो,
बेडो पार करेला।।

बीरा रे मन्दिर बनीयो भारी,
बीरा रे मन्दिर बनीयो भारी,
मैया री मैया री महिमा न्यारी,
बेडो पार करेला,
मैया री महिमा न्यारी,
बेडो पार करेला,
बीरा रे नाडोंल नगरी चालो,
माताजी रा दर्शन करलो,
बेडो पार करेला।।

बीरा रे साचे मन सु ध्यावे,
बीरा रे साचे मन सु ध्यावे,
वे मनवन वे मनवन चित फल पावे,
बेडो पार करेला,
वे मनवन चित फल पावे,
बेडो पार करेला,
बीरा रे नाडोंल नगरी चालो,
माताजी रा दर्शन करलो,
बेडो पार करेला।।

बीरा रे माली प्रकाश जश गावे,
बीरा रे माली प्रकाश जश गावे,
माताजी माताजी पार लगावे,
बेडो पार करेला,
आशापुरी पार लगावे,
बेडो पार करेला,
बीरा रे नाडोंल नगरी चालो,
माताजी रा दर्शन करलो,
बेडो पार करेला।।

बीरा रे नाडोल नगरी चालो,
माताजी रा दर्शन करलो,
बेडो पार करेला,
माताजी रा दर्शन करलो,
बेडो पार करेला।।

Leave a Reply