भगतो रे हलकारे वेगा आवो आज मारा पूरबजी

राजस्थानी भजन भगतो रे हलकारे वेगा आवो आज मारा पूरबजी
गायक – संत कन्हैयालाल जी।

भगतो रे हलकारे,
वेगा आवो आज,
सेवकीया बुलावे वेगा आवो,
मारा पूरबजी।।

अरे रामाजी गुडा रे मायने,
बेसनो पूरबजी,
अरे रामाजी गुडा रे मायने,
बेसनो पूरबजी,
सेवकीया बुलावे वेगा आवो,
मारा पूरबजी,
भगतों रे हलकारे,
वेगा आवो आज।।

ए दुखीया सुखीया तो आवे,
देवरे पूरबजी,
अरे दुखीया सुखीया तो आवे,
देवरे पूरबजी,
सेवकीया बुलावे वेगा आवो,
मारा पूरबजी,
भगतों रे हलकारे,
वेगा आवो आज।।

अरे ढोल ने नगाडा बाजे,
नोपता पूरबजी,
अरे ढोल ने नगाडा बाजे,
नोपता पूरबजी,
अरे बाजे बाजे झालर रो झनकार,
सेवकीया बुलावे वेगा आवो,
मारा पूरबजी,
भगतों रे हलकारे,
वेगा आवो आज।।

ए अरे भोपोजी दलारामजी,
आवे थोरे देवरे,
अरे सेवक दलारामजी,
आवे थोरे देवरे,
अरे सेवको ने शरनो मे राख,
सेवकीया बुलावे वेगा आवो,
मारा पूरबजी,
भगतों रे हलकारे,
वेगा आवो आज।।

ए भगत मंडल री सुनजो,
विनती पूरबजी,
अरे भगत मंडल री सुनजो,
विनती पूरबजी,
सेवकीया बुलावे वेगा आवो,
मारा पूरबजी,
भगतों रे हलकारे,
वेगा आवो आज।।

भगतो रे हलकारे,
वेगा आवो आज,
सेवकीया बुलावे वेगा आवो,
मारा पूरबजी।।

Leave a Reply