भगत माताजी थारे मन्दिरीयो बनायो नागणेची माता भजन

भगत माताजी थारे,
मन्दिरीयो बनायो,
देवलियो बनायो,
मन्दिर ऊपर ध्वजा,
लहरावे म्हारी माँ ओ जी।।

ओ थारो तो नाम म्हाने,
मीठो घणो लागे,
प्यारो घणो लागे,
चरने आया ने सोरा,
राखो म्हारी माँ ओ जी।।

ओ म्हारे तो आंगन माता,
गरबे रमवा आवो,
गरबे रमवा आवो,
भगता ने दर्शन माता,
देवो म्हारी माँ ओ जी।।

ओ थारे तो देवल माजी,
ढोल नगाडा बाजे,
ढोल नगाडा बाजे,
झालर री झनकार प्यारी,
लागे म्हारी माँ ओ जी।।

ओ सूरज सामी थारी,
मूरत प्यारी लागेे,
भगता ने दर्शन देवो,
म्हारी माँ ओ जी।।

अरे नागाणे जावु तो थारी,
ओलु घणी आवे,
ओलु घणी आवे,
नागाणे आया मै सुख,
पाया म्हारी माँ ओ जी।।

ओ गावे बजावे माता,
घणा सुख पावे,
घणा सुख पावे,
होवे थारी अरजी वेगा,
आवो म्हारी माँ ओ जी।।

भगत माताजी थारे,
मन्दिरीयो बनायो,
देवलियो बनायो,
मन्दिर ऊपर ध्वजा,
लहरावे म्हारी माँ ओ जी।।

Leave a Reply