भाई मारा चालो चालो रामाजी गुडा रे माय

राजस्थानी भजन भाई मारा चालो चालो रामजी गुडा रे माय
गायक – संत कन्हैयालाल जी।

भाई मारा चालो चालो,
रामाजी गुडा रे माय,
पूरबजी रा दर्शन पावीया,
अरे भाई म्हारा चालो चालो,
रामाजी गुडा रे माय,
पूरबजी रा दर्शन पावीया।।

ए पूरबजी दुखीया ने सुखीया,
आवे थोरे देवरे,
ए पूरबजी दुखीया सुखीया,
तो आवे थोरे देवरे,
अरे पूरबजी दुखीया रा,
दुखडो मिटावो,
दुखडो मिटावो,
अरे पूरबजी रे चालो देवरे।।

पूरबजी रे बांज्या तो,
आवे थोरे देवरे,
अरे पूरबजी रे बांज्या तो,
आवे थोरे देवरे,
अरे पूरबजी बांज्या रा,
पालनीया बंधावो,
पूरबजी बांज्या रा,
पालनीया बंधावो,
पूरबजी रा दर्शन पावीया।।

ए अरे पूरबजी ढोला रे,
डमाके रमता आवजो,
अरे पूरबजी ढोला रे डमाके,
रमता आवजो,
पूरबजी रे आवो आवो,
भरी सभा रे माय,
पूरबजी रमता आविजो।।

अरे पूरबजी रामाजी गुडा मे,
बनीयो देवरो,
अरे पूरबजी रामाजी गुडा मे,
बनीयो देवरो,
अरे भगतो रा बुलाया,
वेगा आवो,
अरे भगतो रे बुलाया,
वेगा आवो,
पधारो मारे आंगने।।

पूरबजी भक्त मंडल री,
सुनजो विनती,
अरे पूरबजी रे भक्त मंडल री,
सुनजो विनती,
अरे पूरबजी रे आवो रे आवो,
भरी सभा रे माय,
ओ भरी सभा रे माय,
मनाया वेगा आवजो।।

भाई म्हारा चालो चालो,
रामाजी गुडा रे माय,
पूरबजी रा दर्शन पावीया,
अरे भाई मारा चालो चालो,
रामाजी गुडा रे माय,
पूरबजी रा दर्शन पावीया।।

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply