भाकर फोड़ भवानी माँ आयी गले फूलों री फूल माला जी

भाकर फोड़ भवानी माँ आयी,
े फूलों री फूल माला जी,
भाकर फोड़ भवानी माँ आई,
गले फूलों री फूल माला जी,
आडो खोलो भगता री अब गोरी,
थोरे घर देवी आया जी,
आडो खोलो भगता री अब देवी,
थोरे घर देवी आया जी,
आया ने माँ भला पधारीया,
थारा टाबरिया रखवाला जी,
आया ने माँ भला पधारीया,
थारा टाबरिया रखवाला जी,
टाबरिया री रक्षा किजो,
जद जाणु थाने देवी जी,
भाकर फोड़ भवानी माँ आई

ए तीन लोक ओर चौदह भुवन मे,
थर थर थासु कांपे जी,
तीन लोक ओर चौदह भुवन मे,
थर थर थासु कांपे जी,
आय हलकारे सेवक जगायो,
ए थाने दर्न देवा आयी जी,
आय हलकारे सेवक जगायो,
ए थाने दर्शन देवा आयी जी,
भाकर फोड़ भवानी माँ आई।।

सिर पर रखडी नाक में नथडी,
गले हार प्यारो लागे जी,
सिर पर रखडी नाक में नथडी,
गले हार प्यारो लागे जी,
सिंह चढेने भवानी माँ आयी,
काला गोरा भेरू संग लायी जी,
सिंह चढेने भवानी माँ आयी,
काला गोरा ने लायी जी,
भाकर फोड़ भवानी माँ आई।।

ए सोना रूपा रो बाजोट बनायो,
ऊपर कलश थपायो जी,
सोना रूपा रो बाजोट बनायो,
ऊपर कलश थपायो जी,
आप बैठो कुलदेवी अब,
म्हारी पंखेवाव ढुलावा जी,
आप बैठो कुलदेवी अब म्हारी,
पंखेवाव ढुलावा जी,
भाकर फोड़ भवानी माँ आई।।

श्याम पालीवाल बालोतरा सु,
आयो ओ गाँव करणवा मे,
गावे जी माताजी म्हारा दर्शन देवो,
मनसु थाने मनावा जी,
वारामाताजी किरपा राखो,
मै तो दिल सु थाने मनावा जी,
भाकर फोड़ भवानी माँ आई।।

भाकर फोड़ भवानी माँ आयी,
गले फूलों री फूल माला जी,
भाकर फोड़ भवानी माँ आई,
गले फूलों री फूल माला जी,
आडो खोलो भगता री अब गोरी,
थोरे घर देवी आया जी,
आडो खोलो भगता री अब देवी,
थोरे घर देवी आया जी,
आया ने माँ भला पधारीया,
थारा टाबरिया रखवाला जी,
आया ने माँ भला पधारीया,
थारा टाबरिया रखवाला जी,
टाबरिया री रक्षा किजो,
जद जाणु थाने देवी जी,
भाकर फोड़ भवानी माँ आई।।

Leave a Reply