मगरे रे मगरे मोर बोले वठे भोला नाथ रो धाम रे

मगरे रे मगरे मोर बोले,
वठे भोला नाथ रो धाम रे,
जीयो जीयो म्हारा बाबजी,
भगतों रा रखवाल रे,
दर्शन करवाने मोटो देवरो रे।।

गंगा जमना खलती,
वठे भोला नाथ रो धाम रे,
जीयो जीयो म्हारा बाबजी,
भगतों रा रखवाल रे,
दर्शन करवाने मोटो देवरो रे।।

ढोल नगाड़ा बाजता,
वठे भोला नाथ रो धाम रे,
जीयो जीयो म्हारा बाबजी,
भगतों रा रखवाल रे,
दर्शन करवाने मोटो देवरो रे।।

थारा रे देवल में बाबा,
धजा फरुखे असमान रे,
जीयो जीयो म्हारा बाबजी,
भगतों रा रखवाल रे,
दर्शन करवाने मोटो देवरो रे।।

थारा रे मंदिर में बाबा,
जोता जागे आज रे,
जीयो जीयो म्हारा बाबजी,
भगतों रा रखवाल रे,
दर्शन करवाने मोटो देवरो रे।।

थारा रे चरना में बाबा,
प्रमिला प्रमोद री अरदास रे,
जीयो जीयो म्हारा बाबजी,
भगतों रा रखवाल रे,
दर्शन करवाने मोटो देवरो रे।।

मगरे रे मगरे मोर बोले,
वठे भोला नाथ रो धाम रे,
जीयो जीयो म्हारा बाबजी,
भगतों रा रखवाल रे,
दर्शन करवाने मोटो देवरो रे।।

Leave a Reply