माथे रे मेहुडा ने वालो माट दुध देने अमे वालो

माथे रे मेहुडा ने वाो,
माट दुध देने अमे वालो,
माट आ दूध बेचवा हाली ओ,
हाली गुजरी ए हा

अरे नोकीयो कुंचारे माते हाथ,
अरे मारा मोहन चुडी तोडी ओ,
तोडी कानजी ए हा,
माथे रे मेहुड़ा ने वालो,
माट दुध देने अमे वालो,
माट आ दूध बेचवा हाली ओ,
हाली गुजरी ए हा।।

अरे नोकीयो हिवडा रे माते हाथ,
अरे मारा मोहन माला तोडी ओ,
तोडी कानजी ए हा,
माथे रे मेहुड़ा ने वालो,
माट दुध देने अमे वालो,
माट आ दूध बेचवा हाली ओ,
हाली गुजरी ए हा।।

अरे नोकीयो माता माते हाथ,
अरे मारी लाल चुनडीया चुन्दडी फाडी ओ,
फाडी कानजी ए हा,
माथे रे मेहुड़ा ने वालो,
माट दुध देने अमे वालो,
माट आ दूध बेचवा हाली ओ,
हाली गुजरी ए हा।।

अरे गावे मीराबाई भजनो रे माय,
अमे दर्न माने देवो ओ,
देवो कानजी ए हा,
माथे रे मेहुड़ा ने वालो,
माट दुध देने अमे वालो,
माट आ दूध बेचवा हाली ओ,
हाली गुजरी ए हा।।

माथे रे मेहुडा ने वालो,
माट दुध देने अमे वालो,
माट आ दूध बेचवा हाली ओ,
हाली गुजरी ए हा।।

Leave a Reply