मायड़ आया जी मरूधर देश में माता भजन राजस्थानी

मायड़ आया जी मरूधर देश में,
ओ नागाणे माँ नागणेच्या ओ जी ओ,
नागाणे माँ नागणेच्या ओ जी,
चहु खंड हुवो जग मे चांदनो रे,
दिवले जगमग ज्योता जागी ओ जी,
दिवले जगमग ज्योता जागी ओ जी।।

गढ रे कन्नौज में माता आविया रे,
राव धूडजी रे साथे ओ जी ओ,
राव धूडजी रे साथे ओ जी,
गढ रे नगाणे प्रकट हो गया रे,
भाकर फोड ने भवानी ओ जी,
ओ भाकर फोड ने भवानी ओ जी।।

दर्शन दिया सिहोजी राव ने रे,
पाली मारवाड़ रे माई ओ जी ओ,
पाली मारवाड़ रे माई ओ जी,
पूजे राठौड़ मैया आपने रे,
झिलमि ज्योता जगाई ओ जी ओ,
झिलमिल ज्योता जगाई ओ जी।।

ओ सिवरे माता रे बामण बनीया रे,
ध्यावे लोक छत्तीसौ थाने ओ जी ओ,
ध्यावे लोक छत्तीसौ थाने ओ जी ओ,
लाडू चढावे थाने खोपरा ओ माता,
मेवा ने मिठाई ओ जी ओ,
माता मेवा ने मिठाई ओ जी।।

मेलो भरीजे भरीये भादवे रे आसोज,
नोरता रे माई ओ जी,
आसोज नोरता रे माई ओ जी,
ओ दूरा देशारा आवे जातरू ओ,
माता नागाणा रे माई ओ जी ओ,
माता नागाणा रे माई ओ जी।।

नोपत नगाडा बाजे देवरे ओ,
माता आरतीया री वेला ओ जी ओ,
माता आरतीया री वेला ओ जी ओ,
दोई कर जोड्या करू विनती रे,
अर्जुन चरना रे माई ओ जी ओ,
अर्जुन चरना रे माई ओ जी।।

मायड़ आया जी मरूधर देश में,
ओ नागाणे माँ नागणेच्या ओ जी ओ,
नागाणे माँ नागणेच्या ओ जी,
चहु खंड हुवो जग मे चांदनो रे,
दिवले जगमग ज्योता जागी ओ जी,
दिवले जगमग ज्योता जागी ओ जी।।

Leave a Reply