मारवाड़ रो बाणीयो जायरे समंद री तीर रे

राजस्थानी भजन मारवाड़ रो बाणीयो जायरे समंद री तीर रे
स्वर – आशा जी वैष्णव।

मारवाड़ रो बाणीयो,
जायरे समंद री तीर रे,
मिलीया धनी रामदेव,
लुल लुल लागे पाव रे,
अरे मारवाड़ रो बाणीयों,
जायरे समंद री तीर रे।।

अरे लुल लुल लागे पाव बाणीयो,
लुल लुल लागे पाव रे,
अबके बाणीया भीड पडी जद,
करजे माने याद रे,
अरे मारवाड़ रो बाणीयों,
जायरे समंद री तीर रे।।

अरे उत्तर खंडा रो पवन वासनो,
डूबन लागी जहाज़ रे,
डूबन लागी जहाज़ बाणीया,
डूबन लागी जहाज़ रे,
देवी देवता घणा सिवरीया रे,
कोई नहीं आया वेल रे,
अरे मारवाड़ रो बाणीयों,
जायरे समंद री तीर रे।।

अरे छोटा रामदेव बडा विरमदेव,
चौपड खेले डाव रे,
चौपड खेले डाव बाणीया,
चौपड खेले डाव रे,
अरे मारवाड़ रो बाणीयों,
जायरे समंद री तीर रे।।

अरे धोली ध्वजा लहराय बाणीया,
धोली ध्वजा लहराय रे,
सवा लाख रो हिण्डो चढावु,
धोली ध्वजा लहराय रे,
अरे मारवाड़ रो बाणीयों,
जायरे समंद री तीर रे।।

अरे चौपड रमता भुजा पसारी,
तिरवा लागी नाव रे,
भाटी रे हरजी बोल्या रे,
गढ़ रूनीचा माय रे,
अरे मारवाड़ रो बाणीयों,
जायरे समंद री तीर रे।।

मारवाड़ रो बाणीयो,
जायरे समंद री तीर रे,
मिलीया धनी रामदेव,
लुल लुल लागे पाव रे,
अरे मारवाड़ रो बाणीयों,
जायरे समंद री तीर रे।।

Leave a Reply