मालवे मेवाड़ सु लाखु बिन्जारो है आयो जी भजन लिरिक्स

मालवे मेवाड़ सु लाखु,
बिन्जारो है आयो जी,
बालदडी मे काई माल,
लायो लाखु बिन्जारा ओ जी,
अरे घणी घणी खम्मा,
मारा इन्दुपति राजा ने,
परचो पुगो दुनिया रे माई,
बाबा रामदेव ओ जी।।

अरे बडा तो विरमदेव ने,
छोटा रामदेव जी,
बालदडी रूकावे दोनो भाई,
कंवर अजमल रा ओ जी,
बालदडी रूकाय बाबा,
रामदेव जी पुचे ओ,
बालदडी मे काई माल,
लायो लाखु बिन्जारा ओ जी।।

अरे झूठ बोलु तो माने,
राम री दुहाई जी,
भरीयो भरीयो खारो साम्बर,
लून बाबा रामदेव ओ जी,
अरे खारा खारा बोल लाखु,
थारे आडा आवे ओ,
मिसरी पलटे ने होई जो,
लून लाखु बिन्जारा ओ जी।।

अरे गाँव रूनीचे सु लाखु,
बालदडी ललकारी जी,
गयो गयो गाँव पनोदी माय,
लाखु बिन्जारा ओ जी,
अरे गाँव रे चोवटीये लाखु,
ठालो परोन किनोजी,
बालद खाडी गाँव पनोदी,
माई लाखु बिन्जारा ओ जी।।

अरे फलका करे बिन्जारी,
चूरमो बनादे जी,
धोबो भरने मिलरी मिलाय,
सुनले बिन्जारी ओ जी,
आज तो चूरमीयो माने,
खारो खारो लागे जी,
अरे धोबो भरने मिसरी भले गाल,
सुनले घरवाली ओ जी ।।

अरे खोल खोल कुनदी,
लाखु उल्टी रे किनी ओ,
ओ लून वाला ढिगला परा,
किना लाखु बिन्जारा ओ जी,
घणी घणी खम्मा मारा,
इन्दुपति राजा ने,
परचो पुगो दुनिया रे माय,
ओ बाबा रामदेव ओ जी।।

अरे बाणीया रो वेश धरने,
रामदेव जी आया ओ,
ओ गया गया गाँव पनोदी,
माई बाबा रामदेव ओ जी,
अरे दिनडो उगो ने लाखु,
वोपारीजी आया ओ,
करदे करदे मिसरी रो मोल,
लाखु बिन्जारा ओ जी।।

अरे कपडा फटोडा सेठ,
मिसरी न लेवीजे ओ,
लाखु वाली मिसरी मूंगा मोल,
निर्धन बाणीया ओ जी,
घणी घणी खम्मा मारा,
इन्दुपति राजा ने,
परचो पुगो दुनिया रे माय,
ओ बाबा रामदेव ओ जी।।

अरे बिन्जारा रा बोल सुन,
झोली हाथ गाल्या ओ,
रूपीया वाला ढिगला परा,
किना बाबा रामदेव ओ जी,
अरे छोका छोका रूपीया लाखु,
गिन गिन लिजे ओ,
अरे खोटा खोटा पाचा कर दिजे,
लाखु बिन्जारा ओ जी।।

अरे पाच गुन खोली लाखु,
पच्चीस गुन खोली ओ,
मिसरी पलटे ने होईगो लून,
लाखु बिन्जारा ओ जी,
अरे बिन्जारी भी रोवे लाखु,
बिन्जारो भी रोवे ओ,
टाबरिया रा काई रे हवाल,
बाबा रामदेव ओ जी।।

अरे रातरा ठगडा रा लाखु,
रात ठगवा आवे ओ,
धोले दिनरा ठगो ने किकर,
जावे लाखु बिन्जारा ओ जी,
हाथ मे हथकडीया लगावु,
मे पगा मे पग बेडी ओ,
अरे नोको नोको जेल खाना रे,
माय लाखु बिन्जारा ओ जी।।

अरे अलबाने पगे रे लाखु,
गाँव रूनीचे पुगो ओ,
हेलो मारीयो सरवरिया री पाल,
बाबा रामदेव ओ जी,
आधा रो वे मालवे में,
आधा फलोदी माय ओ,
टाबरिया रा काई रे हवाल,
बाबा रामदेव ओ जी।।

बारह लाख रो बाबा थारे,
होम करावु ओ,
तेरह लाख मे रूनीचो जीमावु,
बाबा रामदेव ओ जी,
अरे बन्दी बन्दी कुनदी लाखु,
मिसरी रे वेला ओ,
खुली खुली लुन वाला,
ढिगला लाखु बिन्जारा ओ जी।।

अरे हरि रे चरना मे भाटी,
हरजी यु बोल्या ओ,
लून पलटाय किनी मिसरी,
बाबा रामदेव ओ जी,
अरे घणी घणी खम्मा,
मारा इन्दुपति राजा ने,
परचो पुगो दुनिया रे माई,
ओ बाबा रामदेव ओ जी।।

मालवे मेवाड़ सु लाखु,
बिन्जारो है आयो जी,
बालदडी मे काई माल,
लायो लाखु बिन्जारा ओ जी,
अरे घणी घणी खम्मा,
मारा इन्दुपति राजा ने,
परचो पुगो दुनिया रे माई,
ओ बाबा रामदेव ओ जी।।

Leave a Reply