मेले चालोनी मारी हालरीया री माँ लारे लागी शीतला माता

मेले चालोनी मारी हालरीया री माँ,

दोहा – भवाल गढ रे मायने,
एक मंदिर बनीयो जोर,
कोयलीया टवका करे,
भई मधुरा बोले मोर।

मेले चालोनी मारी हालरीया री माँ,
मारी टाबरा री माँ,
आ लारे लागी शीतला माता,
अरे गाडी जोतोनी मारे,
हालरीया रा बाप,
आ लारे लागी शीतला माता।।

मेले चालोनी मारी हालरीया री माँ,
मारी गीगलीया री माँ,
आपा तो चाला शीतला माता,
अरे गाड़ी जोतोनी मारे,
हालरीया रा बाप,
आ लारे लागी शीतला माता,
अरे तूतो फेरेनी मारी,
हालरीया री माँ,
आपा तो चाला शीतला माता,
अरे किकर फेरू ओ मारा,
हालरीया रा बाप,
मारे गीगलीये रा बाप,
गोद्या मे रोवे हालरीयो।।

अरे चुडलो फेरे नी मारी,
टाबरा री माँ ए मारी बाबूडा री माँ,
आपा तो चाला शीतला माता,
अरे किया फेरू ओ मारा,
हालरीया रा बाप,
पालनीया मे रोवे गीगलीयो।।

अरे रकडी फेरोनी मारे,
हालरीया री माँ,
आपा तो चाला शीतला माता,
अरे किकर फेरू ओ मारा,
हालरीया रा बाप,
पालनीया मे रोवे हालरीयो।।

अरे देवेनी ए मारी हालरीया री माँ,
बोलीयो तो रेवे गीगलीयो,
अरे मेले मेले चालोनी मारी,
हालरीया री माँ,
आपा तो चाला शीतला माता,
अरे गाड़ी जोतु ए मारी,
हालरीया री माँ,
आपा तो चाला शीतला माता।।

अरे पीलो ओडोनी मारी,
टाबरा री माँ,
ए मारी हालरीया री माँ,
आपा तो चाला शीतला माता,
अरे किया ओडू ओ मारा,
हालरीया रा बाप,
पालनीया मे रोवे गीगलीयो,
अरे हिण्डो गालेनी ए मारी,
हालरीया री माँ,
बोलीयो तो रेवे गीगलीयो।।

मेले चालोनी मारी हालरीया री माँ,
मारी टाबरा री माँ,
आ लारे लागी शीतला माता,
अरे गाडी जोतोनी मारे,
हालरीया रा बाप,
आ लारे लागी शीतला माता।।

Leave a Reply