म्हारा गणपति देव वेगा आवो महाराज भजन लिरिक्स

म्हारा गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कु रा देवता रो,
अरे देवता रो रे कुल रा देवता रो,
देवता रो रे कुल रा देवता रो,
म्हारां गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो

अरे रणक भवन सु आवोनी गजानन,
रणक भवन सु आवोनी गजानन,
संग माई रिद्धि सिद्धी लावो महाराज,
संग माई रिद्धि सिद्धी लावो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो,
म्हारां गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो।।

अरे ब्रह्मा पधारो देवा विष्णुजी पधारो,
ब्रह्मा पधारो देवा विष्णु जी पधारो,
संग माई ारदा ने लावो महाराज,
संग माई सरस्वती लावो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो,
म्हारां गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो।।

अरे नंदी री असवारी भोलेनाथ जी पधारो,
नंदी री असवारी भोलेनाथ जी पधारो,
ओ संग माई पार्वती ने लावो महाराज,
संग माई पार्वती ने लावो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो,
म्हारां गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो।।

अरे सिंह री असवारी माता जोगमाया आवो,
अरे सिंह सवारी म्हारी जोगमाया आवो,
अरे संग माई भैरव जती लावो महाराज,
अरे संग माई हनुमंत जती लावो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो,
म्हारां गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो।।

अरे लीले असवारी बाबा रामदेवजी आवो,
लीले असवारी बाबा रामदेवजी आवो,
ओ संग माई नेतल रानी लावो महाराज,
संग माई नेतल रानी लावो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो,
म्हारां गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो।।

अरे बाई मीरा गावे प्रभु गणपति रा गुण,
बाई मीरा गावे प्रभु गणपति रा गुण,
अरे चरना माई चित लावु महाराज,
चरना माई चित लावु महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो,
म्हारां गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो।।

म्हारा गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो,
अरे देवता रो रे कुल रा देवता रो,
देवता रो रे कुल रा देवता रो,
म्हारां गणपति देव वेगा आवो महाराज,
गजाननं देव वेगा आवो महाराज,
मै जागन दिरावु रे कुल रा देवता रो।।,

Leave a Reply