म्हारे मन रो मोरियो बोले रे रामदेवरे आऊं भजन लिरिक्स

म्हारे मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आऊं,
मारो मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु,
रामदेवरे आवु मै तो,
राम रूनीचे आवु,
मारो मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु,
मारो दिलडो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु।।

खम्मा खम्मा अजमल जी रा कंवरा,
थारा दर्शन पावु,
खम्मा खम्मा अजमल जी रा कंवरा,
थारा दर्शन पावु,
भादरवा रे मेले मै तो,
दौड्यो दौड्यो आवु,
भादरवा रे मेले मै तो,
दौड्यो दौड्यो आवु,
अरे कपडा रो घोडलीयो लावु ओ हो,
कपडा रो घोडलीयो लावु,
थारे भेंट चढावु,
मारो मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु,
मारो दिलडो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु।।

आंधा ने थे अंखीया देवो,
पांगलीया ने पाव,
आंधा ने थे अंखीया देवो,
पांगलीया ने पाव,
बांज्या ने बेटा देवो,
निर्धन ने धनवान,
अरेे गूंगा ने जुबान देवो थे ओ हो,
गूंगा ने जुबान देवो थे,
भजन आपरा गावु,
मारो मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु,
मारो दिलडो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु।।

बाबा थारी महिमा भारी,
मै बलिहारी जाऊ,
बाबा थारी महिमा भारी,
मै बलिहारी जाऊ,
चार खूट मे शोभा थारी,
फिर फिर मै तो गावु,
चार खूट मे शोभा थारी,
फिर फिर मै तो गावु,
अर्जुन थाने सिवरे बाबा ओ हो,
अर्जुन थाने सिवरे बाबा,
चरना शिश निवावे,
मारो मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु,
मारो दिलडो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु।।

म्हारे मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु,
मारो मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु,
रामदेवरे आवु मै तो,
राम रूनीचे आवु,
मारो मन रो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु,
मारो दिलडो मोरियो बोले रे,
रामदेवरे आवु।।

Leave a Reply