राजेश्वर आया मैं थारे दरबार भजन लिरिक्स

राजेश्वर आया मैं थारे दरबार,
राजेश्वर आया मै थारे दरबार,
शरणे आया री लजीया राखजो ओ जी,
शरणे आया री लजीया राखजो ओ जी।।

राजेश्वर कलजुग मे लिनो अवतार,
राजेश्वर कलजुग मे लिनो अवतार,
माला तो फेरी राजाराम री ओ जी,
माला तो फेरी राजाराम री ओ जी,
राजेश्वर आया मै थारे दरबार,
शरणे आया री लजीया राखजो ओ जी।।

गुरूजी जन्मीया शिकारपुरा आप,
गुरूजी जन्मीया शिकारपुरा आप,
भक्ति सु कलबी कुल ने तारीयो ओ जी,
भक्ति सु कलबी कुल ने तारीयो ओ जी,
राजेश्वर आया मै थारे दरबार,
शरणे आया री लजीया राखजो ओ जी।।

राजेश्वर बचपन में जाग्यो वैराग,
राजेश्वर बचपन में जाग्यो वैराग,
भक्ति थे किनी गाया चारता ओ जी,
भक्ति थे किनी गाया चारता ओ जी,
राजेश्वर आया मै थारे दरबार,
शरणे आया री लजीया राखजो ओ जी।।

गुरूजी साचो है जग में थारो धाम,
गुरूजी साचो है जग में थारो धाम,
दर्शन ने आवे थारे जातरी ओ जी,
दर्शन ने आवे थारे जातरी ओ जी,
राजेश्वर आया मै थारे दरबार,
शरणे आया री लजीया राखजो ओ जी।।

राजेश्वर आया मैं थारे दरबार,
राजेश्वर आया मै थारे दरबार,
शरणे आया री लजीया राखजो ओ जी,
शरणे आया री लजीया राखजो ओ जी।।

Leave a Reply