रामदेव पधारया देवल मायने आया रे देवगढ़ रे माय

रामदेव पधारया देवल मायने,
हे आया रे देवगढ़ रे माय,
हे रामदेव पधार्या देवल मायने भाईडा,
हे आया रे देवगढ़ रे माय ओ जी हा।।

हे लालजी खेड़ा मे मिन्दर सोवनो भाईडा,
ए दुनिया आवे है दर्शन ताय ओ जी हा,
हे सुता फेबसिंह ने सपनो आवियो भाईडा,
हे दिखे बाबो लीले रो असवार ओ जी हा।।

हे सपनो जाने ने बातो भूलग्यो भाईडा,
हे करवा रे लागा रे नजरो पार ओ जी हा,
हे मिन्दर बनानो थारा गाँव में भाईडा,
हे भगत हो जावो नी तैयार ओ जी हा।।

हे परचो दिखलायो बाबा रामदेव भाईडा,
हे आँखीया मे छायो है अंधकार ओ जी हा,
हे माफी मांगेने भगत चालीया भाईडा,
हे आवे आवे गाँव खेड़ा रे माय ओ जी हा।।

हे ब्राह्मण बनने आया रामदेव भाईडा,
हे एक थेलो दियो रे सम्भलाय ओ जी हा,
हे जगह बताई खुद आयने भाईडा,
हे दिनी बाबो गुलाल उडाय ओ जी हा।।

हे नखल्या दिराया पुरण सिंह ने भाईडा,
हे बाबो दिनो करज चुकाय ओ जी हा,
हे बात बताई भोला भगत ने भाईडा,
हे बैठो वेतो मुम्बई रे माय ओ जी हा।।

हे हुवो अचंबो सारा शहर में भाईडा,
हे कुन गयो रूपीया चुकाय ओ जी हा,
हे मुरत घडाई जयपुर मायने भाईडा,
हे गाजे रे बाजे सु मंगवाय ओ जी हा।।

हे परचो दिखायो बाबा रामदेव भाईडा,
हे थाली पडी सजीयोडी माय ओ जी हा,
हे मिन्दर चुनवायो हद सोवनो भाईडा,
हे बाबा रो प्यारो दरबार ओ जी हा।।

हे दुखीया रा दुखडा मेटे रामदेव भाईडा,
हे महिमा जग में अपरम्पार ओ जी हा,
हे आंधा ने देवे बाबो आँखीया भाईडा हे,
बांज्या री गोद भराय ओ जी हा।।

हे सांझ सवेरे होवे आरती भाईडा हे,
झालर री होवे झनकार ओ जी,
हे दर्श दिखावे बाबा रामदेव भाईडा,
हे बाबो दुखीया रो दातार ओ जी हा।।

रामदेव पधारया देवल मायने,
हे आया रे देवगढ़ रे माय,
हे रामदेव पधार्या देवल मायने भाईडा,
हे आया रे देवगढ़ रे माय ओ जी हा।।

Leave a Reply