रामदेव बाबा थारा पुजु रे पगलीया भजन लिरिक्स

रामदेव बाबा थारा पुजु रे पगलीया,

दोहा – रामा कहूँ के रामदेव,
हिरा कहूँ के लाल,
ज्याने मिलीया रामदेव,
बाबा पल में किना न्याल।

रामदेव बाबा थारा पुजु रे पगलीया,
रूनीचा रा मेला माई दर्शन दे दर्शन दे,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले।।

पाला पाला आवे बाबा दुख घणा पावे,
पाला पाला आवे बाबा दुखडा घणा पावे,
थारे बिना मारो धणी कोनी रे धणी कोनी रे,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले।।

भादरवे मे मेलो आचो लागे,
अरे भादरवा मे मेलो आचो लागे,
सावन का महिना मे तालाब भरदे तालाब भरदे,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले।।

डोकरा रे डोकरी छोरा ओर छोकरी,
डोकरा रे डोकरी छोरा ओर छोकरी,
मन्दिर आगे निवन करे निवन करे,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले।।

मोहन कहे हरजी काई थारी मरजी,
मोहन कहे हरजी काई थारी मरजी,
भाटी सिरदार मारी सायल सुनले सायल सुनले,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले।।

रामदेव बाबा थारा पूजूँ रे पगलीया,
रूनीचा रा मेला माई दर्शन दे दर्शन दे,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले,
अरजी कलयुग मे बाबा सुन सुन ले।

Leave a Reply