राम नाम भजिया ज्याने मोती महल मिलिया भजन लिरिक्स

राम नाम भजिया ज्याने,
मोती महल मिलीया रे।
हे पहाडा मे तप करीयो,
ज्याने राज मिलीयो रे।
के झूने जोधाणे।
जियो जियो रे झूने जोधाणे ,
परमेश्वर पत्ता लिखने दिना रे ,
के झूने जोधाणे।।

ए हे हसने बोलो सबसु भाया,
अनेचो मत राखो रे।
हे थोड़ा दिना रो जीवनो,
भलाई लेलो रे।
के ओची उमर मे।
जियो जियो रे ओची उमर मे।
संसार में भलाई लेलो रे ,
के ओची उमर मे।

ए हे उठते प्रभाते भाया,
राम कृष्ण ने सिमरो रे।
हे राजा करण री वेला भाया,
वेगा उठो रे।
के रिजक बाटीजे।
जियो जियो रे रिजक बाटीजे।
प्रभाते राम रो सुमिरन करलो रे,
के रिजक बाटीजे।

ए हे खेजडला री देवी माता,
नाहर ने सिणगारे रे।
अरे नाहर ने सिणगार देवी,
हेलो मारे रे।
के सुनजो सिरदारा।
जियो जियो रे सुनजो सिरदारा।
झगड़ा मे थारी जीत वेला रे,
के सुनजो सिरदारा।

ए हे वडली वाला भेरूजी,
थारो कालो डोरो बांधु रे।
हे रेखलीयो जोताय थारी,
जात देवु रे।
के भेरू वडली रो।
जियो जियो रे भेरू वडली रो।
बांज्या ने बेटा देवे रे,
के भेरू वडली रो।

ए हे चंदा थारे चांदने,
तारा रो तेज मोलो रे।
हे सीताजी रे ढोलीये,
हनुमंत रो पेरो रे।
के ढलती रात रो।
जियो जियो रे के ढलती रात रो।
रखवाली बाबो पक्की राखे रे,
के ढलती रात रो।

ए हे केशर घोडी कालवी,
भालाला थाने सोवे रे।
हे लीलो घोडो नवलखो,
रामदेवजी ने सोवे रे।
के भाया रूनीचे।
जियो जियो रे भाया रूनीचे।
कलजुग मे भाया परचा भारी रे,
के बाबो रूनीचे।

ए हे पाबू थारी कालवी,
डंका रे जोडे दौडे़ रे।
हे ऊबा ऊबा आकाशा रा,
तारा तोडे रे।
के पाबू भालाला।
जियो जियो के पाबू भालाला।
राठौडी शूरो अमर वेगो रे,
के पाबू भालाला।

ए हे किल्ला आगे चोतरी,
हनुमान गोडी ढाली रे।
हे उठते हनुमान बाबो,
हाकल दिनी रे।
के जटाधारी नेे।
जियो जियो के जटाधारी नेे।
हनुमान थारा परचा भारी रे,
के जटाधारी नेे।

ए हे सांझ री उडीयोडी कुरजा,
रात कठे रेगी रे।
हे पाल समंद री पाल पे,
हिलोरा लेती रे।
के उडती कुरजलीया।
जियो जियो रे उडती कुरजलीया।
थारी बोली माने मीठी लागे रे,
के उडती कुरजलीया।

ए हे पाल समंद रे बाग में,
चम्पा री डाली लागी रे।
हे जोधाणे आयोडी फौजा,
पाछी भागी रे।
के रंग है राठौडा।
जियो जियो रे रंग है राठौडा।
मूछा रे माते ताव दिनो रे,
के रंग है राठौडा।

ए हे मोडकी मगरी रो पानी,
ढालो ढाल ढलीयो।
अरे आबू थारा पहाडा मे,
अंग्रेज हलीयो रे।
के तीकी टोपी रो।
जियो जियो के तीकी टोपी रो।
अंग्रेज थारो हुनर भारी रे,
के तीकी टोपी रो।

ram naam bhajiya fagan | prakash mali ke holi geet lyrics

 

राम नाम भजिया ज्याने मोती महल मिलिया भजन लिरिक्स ram naam bhajiya marwadi fagan geet lyrics | ram naam bhajiya marwadi fagan geet lyrics
भजन :- राम नाम भजिया
गायक :- प्रकाश माली

Leave a Reply