राम भजन म्हाने करवा दे राजा बदले या मंत्री बदले

राम भजन म्हाने करवा दे,

राजा बदले या मंत्री बदले,
नोट बदले तो बदलबा दे,
राम भजन म्हाने करबा दे।।

गुरु नही बदले गोविन्द नही बदले,
कर्म बदले तो बदलबा दे,
राम भजन म्हाने करबा दे।।

निर्गुण नही बदले सिर्गुन नही बदले,
भाव बदले तो बदलबा दे,
राम भजन म्हाने करबा दे।।

चांद नही बदले सूरज नही बदले,
युग बदले तो बदलबा दे,
राम भजन म्हाने करबा दे।।

धर नही बदले अम्बर नही बदले,
मौसम बदले तो बदलबा दे,
राम भजन म्हाने करबा दे।।

अलख नही बदले अल्लाह नही बदले,
सम्प्रदाय बदले तो बदलबा दे,
राम भजन म्हाने करबा दे।।

गोकुल स्वामी आप अंतर्यामी,
लादूदास कहे गुरु चरणा में,
माथो धरबा दे,
राम भजन म्हाने करबा दे।।

राजा बदले या मंत्री बदले,
नोट बदले तो बदलबा दे,
राम भजन म्हाने करवा दे,
राम भजन म्हाने करवा दे।।

Leave a Reply