राम रे रणुजा वालो आवतो तो झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो

राम रे रणुजा वाो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो,
अरे राम रें रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो

अरे पिता अजमलजी रे आवतो तो,
अरे ए अजमलजी रे आवतो तो,
कुकुम रा चरना मंडावतो तो,
कुकुम रा चरन मंडावतो तो,
अरे राम रें रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो।।

माता मैणादे रे आवतो तो,
माता मैणादे रे आवतो तो,
ऊपनतोडो दूध डबवतो तो,
ऊपनतोडो दूध डबवतो तो,
अरे राम रें रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो।।

लाखु बिन्जारा रे आवतो तो,
अरे बिन्जारा रे आवतो तो,
मिसरी रो लून बनावतो तो,
मिसरी रो लुन बनावतो तो,
अरे राम रें रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो।।

सेठ बोयता रे आवतो तो,
अरे सेठ बोयता रे आवतो तो,
समंदा सु जहाज तिरावतो तो,
समंदा सु जहाज तिरावतो तो,
अरे राम रें रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो।।

अरे दरजीडा रे आवतो तो,
अरे रूपा दरजीडा रे आवतो तो,
कपडा रो घोडो उडावतो तो,
कपड़ा रो घोडो उडावतो तो,
अरे राम रें रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो।।

अरे हरजी भाटी रे आवतो तो,
अरे हरजी भाटी रे आवतो तो,
चरना मे िश नवावतो तो,
चरना मे शिश नवावतो तो,
अरे राम रें रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो।।

राम रे रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो,
अरे राम रें रणुजा वालो आवतो तो,
झीणा झीणा घूगरा बजावतो तो।।

Leave a Reply