रूनीचे वाला आया जी मैं थारोडे दरबार भजन लिरिक्स

कलयुग रा अवतार माता,
मैणादे रा लाल,
रूनीचे वाला आया जी,
मैं थारोडे दरबार,
रुणिचे वाला आया जी,
मै थारोडे दरबार।।

मास भादवे मेलो लागे,
मास भादवे मेलो लागे,
नगर रूनीचा माय,
अजमलजी रा लाला आया जी,
मै थारोडे दरबार,
रुणिचे वाला आया जी,
मै थारोडे दरबार।।

दूर दूर सु आवे यात्री,
दूर दूर सु आवे यात्री,
कोई बालक ने नर नार,
सुगना रो बीरो राखे जी,
कोई हर भगता री लाज,
सुगना रो बीरो राखे जी,
कोई हर भगता री लाज।।

इन कलयुग मे एक आसरो,
इन कलयुग मे एक आसरो,
रूनीचे रा श्याम,
मै थारे द्वारे आयो जी,
थे राखो म्हारी लाज,
मै थारे द्वारे आयो जी,
थे राखो म्हारी लाज।।

ऊंडू कश्मीर आप जन्मीया,
ऊंडू कश्मीर आप जन्मीया,
धोरां धरती माय,
विष्णु अवतारी आया जी,
कोई भगता रे इतकार,
विष्णु अवतारी आया जी,
कोई भगता रे इतकार।।

लीले घोडे आप बिराजो,
लीले घोडे आप बिराजो,
भालो सोवे हाथ,
अजमलजी रो लालो आयो जी,
कोई धोरा धरती माय,
रुणिचे वाला आया जी,
मै थारोडे दरबार।।

रामा कहूँ के रामदेव जी,
रामा कहूँ के रामदेव जी,
हीरा कहूँ के लाल,
रूनीचे वाला मिलगा जी,
ज्याने पल में किना निहाल,
रूनीचे वाला मिलगा जी,
ज्याने पल में किना निहाल।।

हालो हरजी देवरे जी,
हालो हरजी देवरे जी,
मिलसी रामापीर,
दुखीया ने सुखीया करता,
कोई साजा करे शरीर,
‘श्याम पालीवाल; गावे जी,
कोई साजा करे शरीर।।

कलयुग रा अवतार माता,
मैणादे रा लाल,
रूनीचे वाला आया जी,
मैं थारोडे दरबार,
रुणिचे वाला आया जी,
मै थारोडे दरबार।।

Leave a Reply