लीले घोड़े वाला बाबा राम रूनीचा वाला बाबा

लीले घोड़े वाला बाबा,
राम रूनीचा वाला बाबा,
लीले घोडे वाला बाबा,
राम रूनीचा वाला बाबा,
धोली ध्वजा वाला रे,
धोली ध्वजा वाला रे,
कोई भगतो रा रखवाला रे,
जियो मारा बाबा खम्मा रे घणी,
जियो पीरजी खम्मा रे घणी।।

पेलो पेलो परचो बाबा,
पेलो पेलो परचो बाबा,
अजमल जी रे घर आया,
अजमल जी रे घर आया,
कुंकुम रा पगल्या मंडाया,
कुंकुम रा पगल्या मंडाया,
जियो मारा बाबा खम्मा रे घणी,
जियो पीरजी खम्मा रे घणी।।

दुजो दुजो परचो बाबा,
दुजो दुजो परचो बाबा,
दरजी जी ने दीनो,
दरजी जी ने दीनों,
कपडे रो घोडो उडायो,
कपडे रो घोडो उडायो,
जियो मारा बाबा खम्मा रे घणी,
जियो पीरजी खम्मा रे घणी।।

तीजो तीजो परचो बाबा,
तीजो तीजो परचो बाबा,
बिन्जारा ने दीनो,
बिन्जारा ने दीनो,
मिसरी रो लून बनायो,
मिसरी रो लून किनो,
जियो मारा बाबा खम्मा रे घणी,
जियो पीरजी खम्मा रे घणी।।

दोई कर जोड्या अर्जुन गावे,
दोई कर जोड्या अर्जुन गावे,
चरना मे शिश निवावे,
बाबा रा दर्शन पावे,
जियो मारा बाबा खम्मा रे घणी,
जियो पीरजी खम्मा रे घणी।।

लीले घोड़े वाला बाबा,
राम रूनीचा वाला बाबा,
लीले घोडे वाला बाबा,
राम रूनीचा वाला बाबा,
धोली ध्वजा वाला रे,
धोली ध्वजा वाला रे,
कोई भगतो रा रखवाला रे,
जियो मारा बाबा खम्मा रे घणी,
जियो पीरजी खम्मा रे घणी।।

Leave a Reply