संवत त्रेसठ साल माय भई तरसे नर ने नारी भजन लिरिक्स

संवत त्रेसठ सा माय भई तरसे नर ने नारी भजन लिरिक्स
सवत 2063 साल में गायो भुखी मारी || संत कन्हैया लाल कोसेलाव || सुमेरपुर लाईव 2019
तर्ज – राधे तेरे चरणों की
Song सवत 2063 साल में गायो भुखी मारी
Singar : संत कन्हैया लाल
Camera Man : Montu Kumawt Shivgn
Sant Bhupesh Koselao
Editing : Sant Bhupesh Koselao
Label : आनन्द कैसेटस की भक्ति में प्रस्तुति
Sah Niemata : Samt Mohanlal Koselao
Nirmata Nirdeshan : Sant Kanhaiyalal Koselao

संवत त्रेसठ साल माय,
अरे भई तरसे नर ने नारी,
रामा संवत त्रेसठ साल माय,
तरसे नर ने नारी,
ए बेमहिनो री खल्ल पाडी ने,
गायो भूखी मारी,
ए बे महिनों री खल्ल पाडी,
ने गायो भूखी मारी।।

अरे सावन महिनो जावा लागो,
भादरवा री तैयारी,
अरे सावन महिनो जावा लागो,
भादवा री तैयारी,
अरे इन्द्र देव भरवाने लागा,
बरसे मूसलधारी,
अरे इन्द्र देव बरवाने लागा,
बरसे मूसलधारी,
अरे जवाई बांध री फाटक खोली,
नदीयाँ चाले भारी,
जवाई बांध री फाटक खोली,
नदीयाँ चाले भारी,
अरे िवगंज सुमेरपुर बीच में,
पुल टुटीया भारी
अरे वटे 14 नंबर हाईवे रूकीया,
14 नंबर हाईवे रूकीया,
वटे भीड़ भारी लागी रे,
आवा जावा रा मार्ग रूकीया,
ए भीड़ लागे भारी,
एक ट्रक जावा लागे,
जावे नदीयाँ माई।।

अरे निम्बोनाथ री माय,
इन्डीका अटकोनी,
अरे निम्बोनाथ री नदी माय,
इन्डीका अटकोनी,
अरे मे बेवा वाला केवन लागा,
पेला कोडो गाडी,
ए वटे मंत्री ने संत्री,
ऊबा ऊबा भाले,
सावरिया री मरजी ऊपर,
कुण आगे आवे।।

अरे बाबा गाँव री नदी माते,
हेलीकॉप्टर आवे,
अरे बाबा गाँव री नदी माते,
हेलीकॉप्टर आवे,
अरे सेना रा दो जवान,
बहती नदी मे जावे,
आगे बूंदी माय पानी भलीयो,
सादडी मे चढीयो,
आगे बूंदी माय पानी भलीयो,
सादडी मे चढीयो,
ओरीया कर्नाटक चढीयो,
पाच स्टेट चढीयो।।

अरे मसावला रा पुल तोडीया,
हल्दी ने हलाई रे.
बोरवा केवन लागो,
पानी उल मचाई,
बोरवा केवन लागो,
पानी उल मचाई।।

अरे मोरडुला वाला माय,
अम्बे सेन्टर जावे,
गोपी नाम रो बालकीयो,
वाकली बंधे आवे,
अरे बाड़मेर रा जिला माय,
बाढ़ भारी आयी,
अरे वटे वसुंधरा शेखावत,
सोनिया गांधी आयी,
ए अरे जवाई री चार पानी,
नेरो री आयी,
कलश किदी तैयारी रे,
चार पानी नेरो री आयी,
अरे गेहूं घेगरा पाका,
मोकला होली मनाई भारी,
अरे गेहूं घेगरा पाका मोकला,
होली मनाई भारी।।

अरे अपना मीठोडा,
मारवाड माय,
एक चली थी बिमारी,
अरे डेंगू मंकीगुनीया,
चीकन गुनीया लायी,
दास कन्हैयो गुरू चरन मे,
देखी जेडी गायी,
ए थोरा भगता ऊपर मेहर,
करावो सावरिया गिरधारी,
ए थोरा भगता ऊपर मेहर,
करावो सावरिया गिरधारी।।

Watch Video song of संवत त्रेसठ साल माय भई तरसे नर ने नारी भजन लिरिक्स

Leave a Reply