सिमरू देवी थाने शारदा रे भवानी भजन लिरिक्स

सिमरू देवी थाने शारदा रे भवानी,
लागू लागू माता जी रे पाव हे… हा।।

फुलड़ा चढावू थारे सेवरा भवानी,
चाढू चाढू निरोला नारेल हे…..हा।।

सिंग सवारी वेगी आव जो रे भवानी,
आवो आवो …. नगरी रे माय हे….हा।।

ढोल नगरा थारे बाजता रे भवानी,
बाजे बाजे नोपत नगारा आज हे…. हा।।

पैदल पैदल भगत घणेरा आवता रे भवानी,
राखो राखो छत्रर शाया आज हे…. हा।।

सिमरू देवी थाने शारदा रे भवानी,
लागू लागू माता जी रे पाव हे… हा।।

Leave a Reply