सीताराम जी भजन कमायो गाँव कागदडा माई जी

सीताराम जी भजन कमायो,
गाँव कागदडा माई जी,
ए बावलीया नाडी मे धाम सोवनो,
आवे दुनिया सारी जी,
अरे गुरू पुनम रो मेलो लागे,
धिन धिन है बलिहारी जी,
अरे गाँव कागदडा मे मेलो लागे,
धिन धिन है बलिहारी जी,
सीताराम जी भजन कमायों,
गाँव कागदडा माई जी।।

बालाजी री करे सेवना,
जाने दुनिया सारी जी,
अरे बालाजी री करे सेवना,
जाने दुनिया सारी जी,
अरे कागदडा मे धाम आपरो,
आवे नर ने नारी जी,
अरे कागदडा मे धाम आपरो,
आवे नर ने नारी जी,
सीताराम जी भजन कमायों,
गाँव कागदडा माई जी।।

गुरू पुनम रो मेलो लागे,
भगतो भीड़ अपारी जी,
अरे गुरू पुनम रो मेलो लागे,
भगतो भीड़ अपारी जी,
सीताराम मंडल करे सेवना,
हरक हरक हर्षाया जी,
सीताराम मंडल करे सेवना,
हरक हरक हर्षाया जी,
सीताराम जी भजन कमायों,
गाँव कागदडा माई जी।।

सुग्रीव रो रूप कहिजेबापजी,
शोभा वर्णननी जाय जी,
अरे शीतल स्वभाव निर्मल वाणी,
सीताराम बावजी जी,
सीताराम जी भजन कमायों,
गाँव कागदडा माई जी।।

बापा सीताराम जी रो गावु महिमा,
कन्हैयो चरना माईजी,
अरे दर्शन करवा सु आनन्द आयो,
गाँव कागदडा माई जी,
दर्शन करवा सु आनन्द आयो,
गाँव कागदडा माई जी,
सीताराम जी भजन कमायों,
गाँव कागदडा माई जी।।

अरे ईश्वर ग्रुप साउण्ड बाजे जोर रो,
लाईव आनन्द माईजी,
अरे ईश्वर ग्रुप साउण्ड बाजे जोर रो,
लाईव आनन्द माईजी,
अरे गुरू पुनम रो मेलो लागे,
गाँव कागदडा माई जी,
सीताराम जी भजन कमायों,
गाँव कागदडा माई जी।।

सीताराम जी भजन कमायो,
गाँव कागदडा माई जी,
ए बावलीया नाडी मे धाम सोवनो,
आवे दुनिया सारी जी,
अरे गुरू पुनम रो मेलो लागे,
धिन धिन है बलिहारी जी,
अरे गाँव कागदडा मे मेलो लागे,
धिन धिन है बलिहारी जी,
सीताराम जी भजन कमायों,
गाँव कागदडा माई जी।।

Leave a Reply