Bole Tandura Ra Tar baba ramdev ji bhajan lyrics

bole tandura ra taar,
jay ho rama raj kanvar.
ram raj kanvar dhaniya,
kajyug ra avatar.

nath dwarikadhish dham su,
dharti dhora mahi aaya.
ransi ji ra pota,
ajamalji ra lal kahaya.
mata mena de hindo hidave,
gave mangalachar.
bole tandura ra taar,
jay ho rama rajkanvar. ter.

banyo devro ramdevre,
dhin thari thakurai.
char khut or chadva bhavan me,
sanchi jot jagai.
pal pal parcha devan walo,
sancho hai darbar.
bole tandura ra taar,
jay ho rama rajkanvar. ter.

kasubal pag kesriya jamo,
turra kilangi dhari.
divay rup darshan par jave,
gopalo balihari.
harsh ryo bhagta ro sangam,
ghani kare manuhar.
bole tandura ra taar,
jay ho rama rajkanvar. ter.

gopal bajaj ke bhajan

Leave a Reply