gokul halo ne gayo charavo krishna bhajan lyrics in rajasthani

gokul halo ne gayo charavo,
murli ri rag sunavo re sanwariya.
murli ri rag sunavo re banvari,
gokul halo girdhari.

aapre karniye bag lagaya,
ghuman re mis aavo re sanwariya.
ghuman re mis aavo re banvari,
gokul halo girdhari.
gokul halo ne gayo charavo,
murli ri rag sunavo re sanwariya.

aapre karniye bhojan banaya,
jiman re mis aavo re sanwariya.
jiman re mis aavo re banvari,
gokul halo girdhari.
gokul halo ne gayo charavo,
murli ri rag sunavo re sanwariya.

aapre karniye hod chunaya,
nahavan re mis aavo re sanwariya.
nahavan re mis aavo re banvari,
gokul halo girdhari.
gokul halo ne gayo charavo,
murli ri rag sunavo re sanwariya.

aapre karniye jhula lagaya,
jhulan re mis aavo re sanwariya.
jhulan re mis aavo re banvari,
gokul halo girdhari.
gokul halo ne gayo charavo,
murli ri rag sunavo re sanwariya.

chandraskhi ri araj vinti,
bedo par lagavo re sanwariya.
bedo par lagavo re banvari,
gokul halo girdhari.
gokul halo ne gayo charavo,
murli ri rag sunavo re sanwariya.

shyam vaishnav ke bhajan lyrics bhajan music video song

Leave a Reply