jhula jhule re kanhaiya lal shri krishna kanhaiya ke bhajan lyrics

dali pe dali pe kana,
dali pe dali pe.
jhula jhule re kanhaiyo lal,
kadam ki dali pe.

brahma bhi jhule,
sang vishnu bhi jhule.
jhula jhule re sarsvati mat,
kadam ki dali pe.
dali pe dali pe kana,
dali pe dali pe.

ram bhi jhule ,
sang laxman bhi jhule.
jhula jhule re seeta mat,
kadam ki dali pe.
dali pe dali pe kana,
dali pe dali pe.

shankar bhi jhule,
sang vishnu bhi jhule.
jhula jhule re parvati mat,
kadam ki dali pe.
dali pe dali pe kana,
dali pe dali pe.

radha bhi jhule ,
sang rukman bhi jhule.
jhula jhulave meera bai aap,
kadam ki dali pe.
dali pe dali pe kana,
dali pe dali pe.

prakash mali ke bhajan

Leave a Reply