Meto Aaya Thare Aasre baba ramdev ji bhajan lyrics

me to aaya thare aasre ,
baba ramdev avatari.
ramdev avatari,
baba laj rakhjo mhari.
arr me to aaya thare aasre,
baba ramdev avatari.

ajmal ghar avatari ho,
mota krishan murari ho.
arr me to aaya thare aasre,
baba ramdev avatari.

palniya me pragtaya,
paracha jag me dikhlaya.
arr me to aaya thare aasre,
baba ramdev avatari.

kesariya bago sohe,
murat thari man move.
arr me to aaya thare aasre,
baba ramdev avatari.

nij bhagta ra kasth haro,
banjhdiya ri god bharo.
arr me to aaya thare aasre,
baba ramdev avatari.

melo lage had bhari,
darshan aave nar nari.
arr me to aaya thare aasre,
baba ramdev avatari.

das ashok sunave hai,
charna shish navave hai.
arr me to aaya thare aasre,
baba ramdev avatari.

moinuddin manchala ke bhajan music video song

Leave a Reply