Neda Neda Rahijo Dur Mat Jaijo meera bai ke bhajan lyrics

neda neda rahijo,
the dur mat jaijo.
lagodi preet nibhaijo,
mhara hari nirmoya.
meera re bhela bhela rahijo,
mhara krishna kanhaiya.

sab devo me aap bada ho.
jyu tara bich chanda,
mhara nagar nanda.
neda neda rahijo,
the dur mat jaijo.
lagodi preet nibhaijo,
mhara hari nirmoya.

virdavan me ras rachayo.
khele gopi sang chanda,
mhara nagar nanda.
neda neda rahijo,
the dur mat jaijo.
lagodi preet nibhaijo,
mhara hari nirmoya.

mor mukut pitambar sohe,
upar ful sugandha,
mahra nagar nanda.
neda neda rahijo,
the dur mat jaijo.
lagodi preet nibhaijo,
mhara hari nirmoya.

aap gaya hari dwarka ji.
mhane bhalay gaya ghar ra dhandha,
mhara nagar nanda.
neda neda rahijo,
the dur mat jaijo.
lagodi preet nibhaijo,
mhara hari nirmoya.

kali deh par nag nathiyo.
fan fan nach karanta,
mhara nagar nanda.
neda neda rahijo,
the dur mat jaijo.
lagodi preet nibhaijo,
mhara hari nirmoya.

bai meera keve prabhu girdhar nagar .
hai sayar ne bandha,
mhara nagar nanda.
neda neda rahijo,
the dur mat jaijo.
lagodi preet nibhaijo,
mhara hari nirmoya.

prakash mali ke desi bhajan bhajan music video song

Leave a Reply