tharodi seja bhuli navsarhar sorath bhajan lyrics

tharodi seja bhuli sanwara,
navsar haar.

nav das maas mhane ghadta ne laga,
ghadiya ghadiya sughad sonar.
tharodi seja bhuli sanwara,
navsar haar.

heera heera manak moti jadiya,
nilam patta javar.
tharodi seja bhuli sanwara,
navsar haar.

sasu navad mhari derani jethani,
nit uth bole mhane gaal.
tharodi seja bhuli sanwara,
navsar haar.

ke to sanwariya mharo har diravo,
nhi to mhane pihar pahuchav.
tharodi seja bhuli sanwara,
navsar haar.

meera kahe prabhu girdhar ra gun,
miliya mhane bhuja re pasar.
tharodi seja bhuli sanwara,
navsar haar.

shyam vaishnav ke bhajan lyrics bhajan music video song

Leave a Reply