Shri Ramchandra Stuti Lyrics by Anuradha Paudwal

मर्यादा पुरषोत्तम श्री राम का अत्यंत मधुर और दिल को मंत्रमुग्ध कर देने वाला लिखित में भजन एक बार Shri Ramchandra Stuti Lyrics by Anuradha Paudwa श्री राम प्रभि जी के और उनके भक्त श्री का एक अद्बुध भजन , मधुर और मीठे भक्ति से भरे भजन को।,Ram Ji. राम अपने भक्तो पर Ram Ji Bhajan Bhajan Lyrics | · ‎Popular Bhajans Bhajan Lyrics From Bhajans – Bhajan.Lyrics-in-hindi.com in Hindi English..,-Beautiful Shri Ram Bhajan With hindi fonts and English fonts ….. राम जी भजन लिरिक्स-Ram Ji राम भजन बेस्ट भजन लिरिक्स,राम भगवान भजन .. राम भजन बेस्ट भजन लिरिक्स..राम जी भजन , राम भक्ति की महिमा श्री राम प्रभि जी के और उनके भक्त श्री. अत्यंत मधुर और दिल को मंत्रमुग्ध कर देने वाला लिखित में दिया गया है। राम स्तुति की वीडियो और हिंदी व् इंग्लिश में लिरिक्स

Shri Ramchandra Stuti Lyrics by Anuradha Paudwal

नमामि भक्त-वत्सलं. कृपालु-शील-कोमलम्।
भजामि ते पदाम्बुजं. अकामिनां स्व-धामदम्।
निकाम-श्याम-सुन्दरं. भवाम्बु-नाथ मन्दरम्।
प्रफुल्ल-कंज-लोचनं. मदादि-दोष-मोचनम्।
प्रलम्ब-बाहु-विक्रमं. प्रभो·प्रमेय-वैभवम्।
निषंग-चाप-सायकं. धरं त्रिलोक-नायक… म्।
दिनेश-वंश-मण्डनम्. महेश-चाप-खण्डनम्।
मुनीन्द्र-सन्त-रंजनम्. सुरारि-वृन्द-भंजनम्।
मनोज-वैरि-वन्दितं. अजादि-देव-सेवितम्।
विशुद्ध-बोध-विग्रहं. समस्त-दूषणापहम्।
नमामि इन्दिरा-पतिं. सुखाकरं सतां गतिम्।
भजे स-शक्ति सानुजं. शची-पति-प्रियानुजम्
त्वदंघ्रि-मूलं ये नरा:. भजन्ति हीन-मत्सरा:।
पतन्ति नो भवार्णवे. वितर्क-वीचि-संकुले।
विविक्त-वासिन: सदा. भजन्ति मुक्तये मुदा।
निरस्य इन्द्रियादिकं. प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्।
तमेकमद्भुतं प्रभुं. निरीहमीश्वरं विभुम्।
जगद्-गुरूं च शाश्वतं. तुरीयमेव केवलम्।
भजामि भाव-वल्लभं. कु-योगिनां सु-दुलर्भम्।
स्वभक्त-कल्प-पादपं. समं सु-सेव्यमन्हवम्।
अनूप-रूप-भूपतिं. नतोऽहमुर्विजा-पतिम्।
प्रसीद मे नमामि ते. पदाब्ज-भक्तिं देहि मे।
पठन्ति से स्तवं इदं. नराऽऽदरेण ते पदम्।
व्रजन्ति नात्र संशयं. त्वदीय-भक्ति-संयुता:।

Punjabi (Bhajan Lyrics in Punjabi | Punjabi Bhajan Lyrics)

ਮੈਂ ਭਗਤ-ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕੋਮਲ.
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਵਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਣਚਾਹੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਬੋਧ.
ਨਿਕਾਮ—ਸ਼ਿਆਮ—ਸੁੰਦਰਮ । ਭਵੰਬੁ—ਨਾਥ ਮੰਦਰ।
ਪ੍ਰਫੁੱਲ-ਕੰਜ-ਲੋਚਨਮ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
ਲੰਮੀ-ਬਾਂਹ-ਰਿਕਾਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ · ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਹਿਮਾ।
ਨਿਸ਼ੰਗ—ਤੀਰ—ਤੀਰ । ਧਰਮ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾ-ਨਾਇਕ… m.
ਦਿਨੇਸ਼-ਵੰਸ਼-ਮੰਡਨਮ। ਮਹੇਸ਼—ਚਾਪ—ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ।
ਮੁਨਿਨ੍ਦ੍ਰ-ਸੰਤ-ਰੰਜਨਮ। ਸੁਰਾਰਿ—ਵ੍ਰਿੰਦਾ—ਭੰਜਨਮ ।
ਮਨੋਜ-ਵੈਰਿ-ਵੰਦਿਤਮ੍ । ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਵਿਤ੍ਰ-ਅਨੁਭਵ-ਵਿਰੋਧ। ਸਭਿ—ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ।
ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ।
ਭਜੇ ਸਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਜਮ। ਸਚੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ:. ਉਹ ਨੀਚ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਤਾਰਕਾ—ਵਿਚ—ਸੰਕੁਲੇ ।
ਇਕਾਂਤ—ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ.
ਉਹ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ।
ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਨਾਦਿ ਗੁਰੂ। ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਭਵ-ਵਲੱਲਭ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭੈੜੇ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ।
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤ-ਕਲ੍ਪ-ਪਦਪਮ੍ । ਤਤਃ ਸ੍ਥਿਤਾਰ੍ਥਂ ਮਾਨਵਮ੍ ॥
ਅਨੂਪ-ਰੂਪ-ਭੂਪਤੀ। ਮੈਂ ਉਰਵਿਜਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਵਲ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਹ।
ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ.
ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Marathi (Bhajan Lyrics in Marathi | Marathi Bhajan Lyrics)

मी भक्त-प्रेमाला नमन करतो. दयाळू आणि कोमल.
मी तुझ्या चरणकमळांची पूजा करतो. अनिच्छेचा आत्मसाक्षात्कार ।
निकम-श्याम-सुंदरम. भवांबु-नाथ मंदिर.
प्रफुल्ल-कंज-लोचनम् । दारू आणि इतर वाईट गोष्टी काढून टाकणे.
लांबलचक-आर्म-रेकॉर्ड. लॉर्ड·सैद्धांतिक वैभव.
निशांग-कमान-बाण. धरम त्रिलोका-नायक… मी.
दिनेश-वंश-मंडनम्. महेश-चाप तोडणारा.
मुनींद्र-संता-रंजनम् । सुरारी-वृंदा-भंजनम् ।
मनोज-वैरी-वंदितम्. आजादीच्या देवतांनी सेवा केली.
शुद्ध-बोध-संघर्ष. सर्व-दूषित करणारा.
मी इंदिरापतींना नमन करतो. सद्गुरुंचा मार्ग आनंददायी असतो.
भजे सा-शक्ती सानुजम् । साचीच्या पतीचा लाडका धाकटा भाऊ
तुझ्या पायाच्या मुळाशी असणारे ते पुरुष :. ते हीन आणि मत्सर यांची पूजा करतात.
ते आपल्या अस्तित्वाच्या सागरात पडतात. वितर्क-विची-संकुले ।
एकांत-निवासी: नेहमी. ते मोक्षासाठी आनंदाने पूजा करतात.
इंद्रिये आणि इतर नाकारणे. ते आपापल्या मार्गाने जातात.
तो एक अद्भुत परमेश्वर. निःस्वार्थ देव, सर्वशक्तिमान.
आणि विश्वाचे शाश्वत गुरू. चौथा एकच आहे.
मी भव-वल्लभांची पूजा करतो. वाईट योगींसाठी हे फार दुर्मिळ आहे.
स्वभक्त-कल्प-पदम. तितकेच सद्‍गती मनवाम् ।
अनूप-रूप-भूपतिम् । उर्विजांच्या परमेश्वराला मी प्रणाम करतो.
मला नमन करा. मला तुझ्या कमळाच्या चरणांची भक्ती दे.
त्यांनी हे स्तोत्र वाचले. आपल्या स्थानाबद्दल पुरुषांचा आदर.
ते निःसंशयपणे जातात. ते तुझ्या भक्तीशी एकरूप झाले आहेत.

Gujrati (Bhajan Lyrics in Gujrati | Gujrati Bhajan Lyrics)

હું ભક્ત-પ્રેમીને પ્રણામ કરું છું. દયાળુ અને કોમળ.
હું તમારા કમળ ચરણોની પૂજા કરું છું. અનિચ્છા ની આત્મજ્ઞાન.
નિકમ-શ્યામ-સુંદરમ. ભવામ્બુ-નાથ મંદિર.
પ્રફુલ્લ-કંજ-લોચનમ. દારૂ અને અન્ય દુષ્ટતા દૂર કરવી.
લાંબા સમય સુધી-આર્મ-રેકોર્ડ. ભગવાન · સૈદ્ધાંતિક મહિમા.
નિશંગ-કમાન-તીર. ધરમ ત્રિલોકા-નાયક… મી.
દિનેશ-વંશ-મંડનમ્. મહેશ-ચાપ-તોડતો.
મુનીન્દ્ર-સંત-રંજનમ્. સુરારિ-વૃંદા-ભંજનમ્.
મનોજ-વૈરી-વંદિતમ્. અજાદીના દેવતાઓ દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે.
શુદ્ધ-દ્રષ્ટિ-વિરોધ. સર્વ-દૂષિત.
હું ઈન્દિરા-પતિને નમન કરું છું. સદાચારીનો માર્ગ સુખદ હોય છે.
ભજે સા-શક્તિ સાનુજમ. સચીના પતિનો પ્રિય નાનો ભાઈ
તે પુરુષો જે તમારા પગના મૂળમાં છે:. તેઓ હીન અને ઈર્ષ્યાની પૂજા કરે છે.
તેઓ આપણા અસ્તિત્વના મહાસાગરમાં પડે છે. વિતર્ક-વિચિ-સંકુલે.
એકાંત-નિવાસી: હંમેશા. તેઓ મોક્ષ માટે આનંદથી પૂજા કરે છે.
ઇન્દ્રિયો અને અન્યનો અસ્વીકાર. તેઓ પોતાના માર્ગે જાય છે.
તે એક અદ્ભુત પ્રભુ. નિઃસ્વાર્થ ભગવાન, સર્વશક્તિમાન.
અને બ્રહ્માંડના શાશ્વત ગુરુ. ચોથો એક જ છે.
હું ભવ-વલ્લભની પૂજા કરું છું. તે ખરાબ યોગીઓ માટે ખૂબ જ દુર્લભ છે.
સ્વભક્ત-કલ્પ-પદપમ. સમાનં સારં સર્વં મનહવમ્ ।
અનૂપ-રૂપ-ભુપતિમ. હું ઉર્વીજના ભગવાનને નમન કરું છું.
કૃપા કરીને મને પ્રણામ કરો. તમારા કમળના ચરણોમાં મને ભક્તિ આપો.
તેઓ આ સ્તોત્ર વાંચે છે. તમારી સ્થિતિ માટે પુરુષોનો આદર.
તેઓ કોઈ શંકા જાય છે. તેઓ તમારી ભક્તિ સાથે એકરૂપ છે.

English (Bhajan Lyrics in English)

main bhakt-premee ko naman karata hoon. dayaalu aur komal.
main aapake charan kamalon kee pooja karata hoon. anichchhuk ka aatm-saakshaatkaar.
nikam-shyaam-sundaram. bhavambu-naath mandir.
praphull-kanj-lochanam. sharaab aur any buraiyon ko door karana.
lambe samay tak haath-rikord. bhagavaan · saiddhaantik mahima.
nishang-meharaab-teer. dharm trilok-naayak… mee.
dinesh-vansh-mandanam. mahesh-chaap todane vaala.
munindr-santa-ranjanam. suraree-vrnda-bhanjanam.
manoj-vairee-vanditam. ajaadee ke devataon dvaara seva kee.
shuddh-dhaarana-sangharsh. sarv-dooshit.
main indira-pati ko naman karata hoon. sadaachaariyon ka maarg sukhad hota hai.
bhaje sa-shakti sanujam. saachee ke pati ka pyaara chhota bhaee
ve log jo aapake charanon kee jad mein hain:. ve neech aur eershyaalu kee pooja karate hain.
ve hamaare astitv ke saagar mein gir jaate hain. vitark-vichee-sankule.
ekaantavaasee: hamesha. ve moksh ke lie khushee se pooja karate hain.
indriyon aur any ko asveekaar karana. ve apane raaste jaate hain.
vah ek adbhut prabhu. nisvaarth eeshvar, sarvashaktimaan.
aur brahmaand ke shaashvat guru. chautha akela hai.
main bhav-vallabh kee pooja karata hoon. bure yogiyon ke lie yah bahut durlabh hai.
svaabhakt-kalp-padapam. samaan roop se achchhee tarah se parosa gaya manahavam.
anoop-roop-bhoopatim. main urvijon ke bhagavaan ko naman karata hoon.
krpaya mujhe pranaam karen. mujhe apane charan kamalon kee bhakti do.
ve is bhajan ko padhate hain. aapakee sthiti ke lie purushon ka sammaan.
ve nissandeh jaate hain. ve aapakee bhakti se jude hue hain.

Shri Ramchandra Stuti

Bhajan Ke Video-Shri Ram Bhajan Lyrics Lyrics ke Sath Dekhe Music Video Bhajan-Shri Ram Bhajan Lyrics

विशेष निवेदन (Request From Bhajans.Lyrics -in-hindi.com Team)

कृपया इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें : मित्रों. फेसबुक. ट्विटर और इंस्टाग्राम पे. परिवार गांव के साथ क्यूंकि काफी मेहनत और परीश्रम करके हमारी टीम आपके लिए ये पोस्ट लाती है.
Bhajans.Lyrics -in-hindi.com पुरे टीम की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद।
More Lyrics inhindi BhajanLyrics Lyrics Bhajans HindiMeBhajans BhaktiLyrics BhaktiSongsLyrics Bhakti
: भक्ति भजनों की श्रृंख्ला लेके आएं जिसमे audio. पीडीऍफ़ pdf और वीडियो video लिखित में भजन लिरिक्स ( likhit me Bhajan Lyrics )
पोस्ट सभी प्रकार के भजन , भक्ति सांग्स, आरती, मंत्र कहानी ,व्रत कथा, मिलती हैं।
EnglishMebhajanLyrics Lyrics OfBhajans BhajanKeLyrics HindiMe BhajanBhakati
English Fonts Lyrics Ya Fir Hindi Fonts me Bhajan ke Lyrics Add Karen Hamari website pe :
यहाँ आप अपने लिखे भजन्स और भक्ति के गीत के बोल जोड़ सकते हैं। ऐड लिरिक्स -Add लिरिक्स / कांटेक्ट ( Contact Us )

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply