कैलाश का भोला लहरी काल परण बा जावेगा लिरिक्स

कै का भोला लहरी,
काल परण बा जावेगा,
काल परनबा जावैगा,
भोला काल परण बा जावेगा

हाथी पे ना जावे व तो,
घोड़ा प न जावे,
नाड्या पे बैठ कर जावेगा,
कैलाशा का भोला लहरी,
काल परण बा जावेगा।।

हल्दी न ल गावे व तो,
चंदन न लगावे,
भस्मी रमा कर जावे गा,
कैलाशा का भोला लहरी,
काल परण बा जावेगा।।

बेंड न ले जावे व तो,
डोल न ले जावे,
डमरू बजा कर जावे गा,
कैलाशा का भोला लहरी,
काल परण बा जावेगा।।

डग मग डग मग,
नाड हाले छे,
कया परण कर लावेगा,
कैलाशा का भोला लहरी,
काल परण बा जावेगा।।

‘अविनाश योगी’ लिक दिया,
‘हर्षित पारीक’ गावेगा,
कैलाशा का भोला लहरी,
काल परण बा जावेगा।।

कैलाश का भोला लहरी,
काल परण बा जावेगा,
काल परनबा जावैगा,
भोला काल परण बा जावेगा।।

Leave a Reply