आज म्हारे भोले बाबा,
भांग घणी पीदी ओ,
अरे भांग रा नशा बाबो,
परणवाने आयो ओ,
अरे आज मारे भोले बाबा,
भांग घणी पीदी ओ।।

अरे जोनीया नी लायो बाबो,
पोडीया नी लायो ओ,
अरे जोनीया नी लायो बाबो,
जोननीया नी लायो ओ,
अरे भूतो वाला टोला लेने,
परणवाने आयो ओ,
अरे भूतों वाला टोला लेने,
परणवाने आयो ओ,
अरे आज मारे भोले बाबा,
भांग घणी पीदी ओ।।

अरे मकोना नी लायो बाबो,
हिन्गोडा नी लायो ओ,
अरे मकोना नी लायो बाबो,
पतासा नी लायो ओ,
अरे भांग वाला भजीया लेने,
परणवाने आयो ओ,
अरे भांग वाला भजीया लेने,
परणवाने आयो ओ,
अरे आज मारे भोले बाबा,
भांग घणी पीदी ओ।।

अरे वरीयो नी लायो बाबो,
कपडा नी लायो ओ,
अरे वरीयो नी लायो बाबो,
कपडा नी लायो ओ,
अरे बिच्छू वालो बागो लेने,
परणवाने आयो ओ,
अरे आज मारे भोले बाबा,
भांग घणी पीदी ओ।।

अरे शिव रे चरनो मे माता,
गवरा यु बोले ओ,
अरे शिवजी रे चरनो मे माता,
गवरा यु बोले ओ,
अरे जुग जुग चरनो मे,
राखो महादेव ओ,
अरे आज मारे भोले बाबा,
भांग घणी पीदी ओ।।

आज म्हारे भोले बाबा,
भांग घणी पीदी ओ,
अरे भांग रा नशा बाबो,
परणवाने आयो ओ,
अरे आज मारे भोले बाबा,
भांग घणी पीदी ओ।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन आज म्हारे भोले बाबा भांग घणी पीदी ओ

See also  मनडो लागो मेरो राम फकीरी में भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *