घोड़ो बाबे रो घोड़ो पीरा रो भजन लिरिक्स

घोड़ो बाबे रो घोड़ो पीरा रो,

धोरा री धरती पर ओ तो,
उडतो आवे रे,
घोडो बाबे रो घोडो पीरा रो,
अरे धोरा री धरती पर ओतो,
उडतो आवे रे,
घोडो बाबे रो नेजाबंध धारी रो।।

रूनीचा सु चाल्यो मारो घोडो,
पुन्गल गढ मे जावे,
रूनीचा सु चाल्यो मारो घोडो,
पुन्गल गढ मे जावे,
बाई सुगना रे सासरीये रा,
सगला हाल सुनावे,
बाई सुगना रे सासरीये रा,
सगला हाल सुनावे,
बाई सुगना रा बीरा रामदेव,
दर्श करावे रे,
घोडो बाबे रो घोडो पीरा रो,
घोडो बाबे रो नेजाबंध धारी रो।।

सेठ सेठानी जावे रे रूनीचे,
सामी मिलीया चोर,
सेठ सेठानी जावे रे रूनीचे,
सामी मिलीया चोर,
घोडलीये री टाप सुनी जद,
भागा रणने छोड,
घोडलीये री टाप सुनी जद,
भागा रणने छोड़,
जब जब भीड़ पडी भगता पर,
दोड्यो आवे रे,
घोडो बाबे रो घोडो पीरा रो,
अरे धोरा री धरती पर ओतो,
उडतो आवे रे,
घोडो बाबे रो नेजाबंध धारी रो।।

धीन धीन धोरा री धरती,
बाबा धीन धीन थारो धाम,
धीन धीन री धोरा री धरती,
बाबा धीन धीन थारो धाम,
धीन भगती थारी बाबा,
धीन धीन थारो नाम,
धीन धीन भगती थारी बाबा,
धीन धीन थारो नाम,
धीन धीन लीलो घोडो थारो,
उडीयो आवे रे,
घोडो बाबे रो घोडो पीरा रो,
अरे धोरा री धरती पर ओतो,
उडतो आवे रे,
घोडो बाबे रो नेजाबंध धारी रो।।

रामदेवजी घोडे चढीया,
भगतो रे मन भावे,
रामदेवजी घोडे चढीया,
भगतो रे मन भावे,
वीणा तन्दुरा नोपत बाजे,
मृदंग तान बजावे,
वीणा तन्दुरा नोपत बाजे,
मृदंग तान बजावे रे,
विष्णु सागर चरना माई,
शिश निवावे रे,
घोडो बाबे रो घोडो पीरा रो,
अरे धोरा री धरती पर ओतो,
उडतो आवे रे,
घोडो बाबे रो नेजाबंध धारी रो।।

धोरा री धरती पर ओ तो,
उडतो आवे रे,
घोड़ो बाबे रो घोड़ो पीरा रो,
अरे धोरा री धरती पर ओतो,
उडतो आवे रे,
घोडो बाबे रो नेजाबंध धारी रो।।

Music video bhajan song

प्रकाश माली भजन घोड़ो बाबे रो घोड़ो पीरा रो भजन लिरिक्स

Leave a Comment

Your email address will not be published.