चार जुगा री देवी मुण्डारा बिराजे भजन लिरिक्स

चार जुगा री देवी मुण्डारा बिराजे,
अरे खांडो रे खप्पर,
प्यारो लागे मारी चामुण्डा,
खांडो रे खप्पर,
प्यारो लागे मारी चामुण्डा,
भगत मनावे मैया आवो थे मुण्डारा,
अरे भगत मनावे मैया,
आवो थे मुण्डारा,
अरे आवो रे मुण्डारा मैया,
आवो रे मुण्डारा,
आवो रे मुण्डारा मैया,
आवो रे मुण्डारा।।

अरे धुम्बडा ती चाल्या माताजी,
मुण्डारा मे आया,
अरे धुम्बडा ती चाल्या माताजी,
मुण्डारा मे आया,
अरे मुण्डारा मे त्रिशूल,
रोपो मारी चामुण्डा,
मुण्डारा मे त्रिशूल,
रोपो मारी चामुण्डा,
भगत मनावे मैया आवो थे मुण्डारा,
अरे भगत मनावे मैया,
आवो थे मुण्डारा।।

काला गोरा भेरू मैया,
आगल वानी,
अरे काला गोरा भेरू मैया,
थारे अगवानी,
अरे सिंह री सवारी,
प्यारी लागे मारी चामुण्डा,
सिंह री सवारी प्यारी,
लागे मारी चामुण्डा,
भगत मनावे मैया आवो थे मुण्डारा,
अरे भगत मनावे मैया,
आवो थे मुण्डारा।।

मालीजी आवे थोरे,
हाट लगावे,
अरे मालीजी आवे मैया रे,
हाट लगावे,
अरे भगत आवेने फुलड़ा,
चाढे मारी चामुण्डा,
अरे सेवक आवे फुलड़ा,
चाढे मारी चामुण्डा,
भगत मनावे मैया आवो थे मुण्डारा,
अरे भगत मनावे मैया,
आवो थे मुण्डारा।।

अरे नोरता रे माय,
मैया रो मेलो भारी लागे,
अरे नोरता रे माय,
मैया रो मेलो भारी लागे,
अरे गरबा तो रमता वेगा,
आवो मारी चामुण्डा,
अरे गरबा खेलता,
आवो मारी चामुण्डा,
भगत मनावे मैया आवो थे मुण्डारा,
अरे भगत मनावे मैया,
आवो थे मुण्डारा।।

अरे दास मोहन महिमा,
आपरी गावे,
अरे दास मोहन महिमा,
आपरी गावे,
अरे मुण्डारा मे दर्शन करवा,
आवे मारी चामुण्डा,
अरे मुण्डारा मे दर्शन करवा,
आवे मारी चामुण्डा,
भगत मनावे मैया आवो थे मुण्डारा,
अरे भगत मनावे मैया,
आवो थे मुण्डारा।।

चार जुगा री देवी मुण्डारा बिराजे,
अरे खांडो रे खप्पर,
प्यारो लागे मारी चामुण्डा,
खांडो रे खप्पर,
प्यारो लागे मारी चामुण्डा,
भगत मनावे मैया आवो थे मुण्डारा,
अरे भगत मनावे मैया,
आवो थे मुण्डारा,
अरे आवो रे मुण्डारा मैया,
आवो रे मुण्डारा,
आवो रे मुण्डारा मैया,
आवो रे मुण्डारा।।

Music video bhajan song

राजस्थानी भजन चार जुगा री देवी मुण्डारा बिराजे भजन लिरिक्स

Leave a Reply