जद नाचूं म्हारा कानुड़ा एडी रे लाग्यो रे कांकरो

जद नाचूं म्हारा कानुड़ा,

दोहा – आँखडल्या झाई पडी,
पंथ निहार निहार,
जीभडल्या छाला पड्या,
कृष्ण पुकार पुकार।

कन्दोरो घड़ा दे म्हारे,
चटको लगा दे रे,
कन्दोरो घडादे मारे,
चटको लगादे,
जद नाचु मारा कानुडा,
जद नाचु मारा कानुडा,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो।।

अरे झूमरी घडादे वाने,
झाला रे लगादे रे,
अरे झूमरी घडादे वाने,
झाला रे लगादे,
जद नाचु मारा कानुडा,
जद नाचु मारा कानुडा,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो।।

अरे रकडी घडादे वारे,
हिरा रे लगादे रे,
रकडी घडादे वारे,
हिरा लगादे,
जद नाचु मारा कानुडा,
जद नाचु मारा कानुडा,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो।।

अरे चुनडी मंगादे विन,
कोरा रे लगादे रे,
चुनडी मंगादे विन,
कोरा लगादे,
जद नाचु मारा कानुडा,
जद नाचु मारा कानुडा,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो।।

अरे अंगुठी घडादे विन,
नगीना लगादे रे,
अरे अंगुठी घडादे विन,
नगीना लगादे,
जद नाचु मारा कानुडा,
जद नाचु मारा कानुडा,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो।।

अरे नथडी घडादे विन,
मोतीडा लगादे रे,
नथडी घडादे विन,
मोतीडा लगादे,
जद नाचु मारा कानुडा,
जद नाचु मारा कानुडा,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो।।

कन्दोरो घड़ा दे म्हारे,
चटको लगा दे रे,
कन्दोरो घडादे मारे,
चटको लगादे,
जद नाचु मारा कानुडा,
जद नाचूं म्हारा कानुड़ा,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो,
एडी रे लाग्यो रे मरन को कांकरो।।

Music video bhajan song

प्रकाश माली भजन जद नाचूं म्हारा कानुड़ा एडी रे लाग्यो रे कांकरो

Leave a Comment

Your email address will not be published.